Portal Pszczelarski

Małopolska Pszczoła 2020 - nabór wniosków do konkursu, V edycja

pszczelarstwo małopolskie akcja pszczelarska Małopolska Pszczoła Małopolska Pszczoła V

Do 3 kwietnia 2020 roku można składać wnioski o wsparcie w ramach V edycji konkursu "Małopolska Pszczoła". Dofinansowane będą inicjatywy, które mają na celu m.in. ochronę naturalnych pszczelich siedlisk, promocję pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców w zakresie ekologii i znaczenia populacji owadów zapylających.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, który na realizację tego projektu przeznaczył 500 tysięcy złotych. Urząd chce w ten sposób połączyć działania na rzecz promocji pszczelarstwa i ochronę populacji pszczół z edukacją wśród najmłodszych na temat znaczenia tych owadów.

Urząd Marszałkowski w wydanym komunikacie podkreśla, że zalecane jest składanie wniosków, polegających na:

  • ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  • prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  • odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  • promocji postaw ekologicznych.

Jednocześnie każdy z beneficjentów dotacji konkursowej będzie musiał wykazać osiągnięcie w ramach realizacji swojego zdania wykonanie zasiewu lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń; a także przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom. Realizacja zadania musi mieścić się w przedziale czasowym od 1 maja do 30 listopada 2020 roku.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. "Małopolska Pszczoła" w 2020 r.".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Czytaj również:

Małopolska Pszczoła 2020 - wydłużono nabór wniosków

Małopolska Pszczoła – to już II edycja konkursu w tym roku

Małopolska Pszczoła 2018 - konkurs pszczelarski dla organizacji 3 sektoraLiczba wyświetleń artykułu: 1008

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Konferencja Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Środowiskiem

Pszczoły olbrzymie i czarny miód leśny

VI Interdyscyplinarna Konferencja TYGIEL

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska założona przed II wojną światową działająca głównie na terenie powiatu mińskiego, ale zrzeszająca również pszczelarzy z innych rejonów. Celem Koła jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pszczelarstwa i ekologii. Duży nacisk kładziony jest na edukację pszczelarzy jak również poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży o roli pszczół w ekosystemie.

I Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Tadeusz Kąkol

Tadeusz Kąkol

Autor tekstów

Emerytowany nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych. Obecnie zajmuje się pszczołami (12 uli) i ogrodnictwem (rośliny miododajne) w Grabowcu koło Zamościa.

Smotrawa okazała - roślina miododajna

Propolis - produkt pszczeli

Miód - produkt pszczeli

Enactus WSZiB

Enactus WSZiB

Partner serwisu

Zespół międzynarodowej organizacji studenckiej Enactus przy Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jego głównym obszarem działalności jest planowanie i realizacja projektów o charakterze edukacyjno-biznesowym w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Bee Power i Enactus WSZiB nagrodzony w konkursie! Cz. 2.

Kolejny krok w ratowaniu pszczół!

Enactus WSZiB i Portal Pszczelarski