Portal Pszczelarski

Małopolska Pszczoła 2020 - nabór wniosków do konkursu, V edycja

pszczelarstwo małopolskie akcja pszczelarska Małopolska Pszczoła Małopolska Pszczoła V

Do 3 kwietnia 2020 roku można składać wnioski o wsparcie w ramach V edycji konkursu "Małopolska Pszczoła". Dofinansowane będą inicjatywy, które mają na celu m.in. ochronę naturalnych pszczelich siedlisk, promocję pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców w zakresie ekologii i znaczenia populacji owadów zapylających.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, który na realizację tego projektu przeznaczył 500 tysięcy złotych. Urząd chce w ten sposób połączyć działania na rzecz promocji pszczelarstwa i ochronę populacji pszczół z edukacją wśród najmłodszych na temat znaczenia tych owadów.

Urząd Marszałkowski w wydanym komunikacie podkreśla, że zalecane jest składanie wniosków, polegających na:

  • ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  • prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  • odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  • promocji postaw ekologicznych.

Jednocześnie każdy z beneficjentów dotacji konkursowej będzie musiał wykazać osiągnięcie w ramach realizacji swojego zdania wykonanie zasiewu lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń; a także przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom. Realizacja zadania musi mieścić się w przedziale czasowym od 1 maja do 30 listopada 2020 roku.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. "Małopolska Pszczoła" w 2020 r.".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Czytaj również:

Małopolska Pszczoła 2020 - wydłużono nabór wniosków

Małopolska Pszczoła – to już II edycja konkursu w tym roku

Małopolska Pszczoła 2018 - konkurs pszczelarski dla organizacji 3 sektoraLiczba wyświetleń artykułu: 1076

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Działanie antyoksydacyjne (aktywność antybakteryjna) miodu

Skład miodu

Właściwości i zastosowanie miodu

Renata Gasek

Renata Gasek

Autorka tekstów

Entuzjastka szeroko pojętego rękodzieła, autorka prac zamieszczonych na blogu Kocie robótki (https://kocieprace.blogspot.com/)

Pirografia (sztuka malowania ogniem) w pszczelarstwie

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Koordynatorki projektu "Pszczoły w szkole"

"Pszczoły w szkole" to projekt realizowany w Katolickiej Szkołe Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach i nagrodzony w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Pszczoły w szkole w czerwcu

Młodzi detektywi szukają miejsc przyjaznych pszczołom

Szkolny Dzień Pszczoły

Grzegorz Belica

Grzegorz Belica

Autor tekstów oraz Koordynator Fab Lab Łódź

Fab Lab Łódź to organizacja propagująca idee zrób to sam, samowystarczalności i rozwoju umiejętności praktycznych. Jednym z elementów jaki rozwijają jest edukacja w zakresie hodowli pszczół i roli jaką pełnią w naturze i gospodarce człowieka.

III edycja warsztatów: Sami robimy ul wielkopolski

Warsztaty pszczelarskie w Fab Lab Łódź - relacja z wydarzenia

Warsztat: Sami robimy ul wielkopolski