Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Pszczoły tracą zdolność do wyczuwania roślin pod wpływem zanieczyszczeń 2022

pszczelarstwo na świecie pszczelarstwo w Wielkiej Brytanii pszczoły pszczoły a zanieczyszczenia

Jak wynika z trzyletnich badań przeprowadzonych przez grupę badaczy z angielskiego Uniwersytetu z Reading zanieczyszczone powietrze może zmniejszyć liczbę pszczół i innych zapylaczy na kwiatach aż o 70%. W warunkach laboratoryjnych potwierdzono negatywną korelację między poziomem zanieczyszczeń a zapachami wychwytywanymi przez owady.

Badania polegały na nawiewaniu na pole gorczycy występującego w powietrzu ozonu i tlenku azotu. Wyniki z tego miejsca porównano z próbą z pola gorczycy, na które nie nawiewano szkodliwych gazów. Na tej podstawie wykazano, że zanieczyszczone powietrze może rozkładać zapachowe związki wydzielane przez kwiaty. W efekcie pszczoły nie były w stanie ich wychwycić i na zanieczyszczonych obszarach pojawiło się aż o ponad 2/3 mniej owadów zapylających.

Osiągnięty na polach gorczycy poziom zanieczyszczeń odpowiadał temu na ruchliwej drodze. Tym samym nasadzenie roślin miododajnych i tworzenia łąk kwietnych w miejscach o podobnym poziomie szkodliwych związków w powietrzu może nie przynosić zamierzonego efektu, bowiem pszczoły nie wyczuwają tu zapachu wydzielanego przez kwiaty. W badaniach można doszukać się jednak pewnego optymizmu. Jeżeli bowiem ozon i tlenki azotu, wydzielane głównie z samochodów spalinowych, odpowiadają za spadek aż o 70% obecności pszczół na kwiatach, to wyeliminowanie tylko tego zagrożenia powinno wydatnie pomóc w przetrwaniu pszczelej populacji.Liczba wyświetleń artykułu: 642

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Karolina Wronowska

Karolina Wronowska

Studentka biologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania na temat profilaktyki i zwalczania warrozy u pszczoły miodnej.

Varroa sp. jako immunosupresor chorób wirusowych

Stan warrozy w pasiekach za pomocą obserwacji osypu zimowego - badanie

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Tadeusz Kaczkowski

Tadeusz Kaczkowski

Autor artykułów

Urodziłem się na Podolu. Jestem synem pszczelarza. Prowadzę własną pasiekę od 60 lat.

Trutowienie matek pszczelich

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Podział miodów pitnych

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Kontrola jakości miodu

Skład miodu

Właściwości i zastosowanie miodu