Portal Pszczelarski

Lubelskie - wspólnie dla pszczół 2020

Źródło informacji: Materiały prasowe nadesłane przez Zespół ds. realizacji kampanii "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

pszczelarstwo lubelskie akcja pszczelarska Lubelskie - wspólnie dla pszczół

Dzień 3 lutego 2020 r. przejdzie do historii lubelskiego pszczelarstwa. Tego dnia z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się w Lublinie uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, lubelskich uczelni i zlokalizowanych w regionie związków i stowarzyszeń pszczelarzy, instytutów badawczych oraz organizacji działających w obszarze środowiska i rolnictwa, a także mediów.

Lubelskie - wspólnie dla pszczół 2020

Plan kampanii "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" zakłada przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
 • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
 • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych,
 • promocję Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli jako stolicy lubelskiego i polskiego pszczelarstwa.

Pod szyldem "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" planowana jest organizacja m. in. poniższych wydarzeń:

 • Miodobranie połączone z Dniem Pszczoły ONZ i Dniem Dziecka – 31 maja 2020 r. w Pszczelej Woli,
 • Wielki Dzień Pszczół – 8 sierpnia 2020 r., w Ogrodzie Botaniczny UMCS w Lublinie,
 • Podsumowanie sezonu pasiecznego połączone z pielgrzymką pszczelarzy do relikwii św. Ambrożego – 25 października w Żabiej Woli i Pszczelej Woli,
 • lokalne święta pszczelarzy – czerwiec-październik, na terenie całego województwa lubelskiego

akcja pszczelarska lubelskie wspólnie dla pszczół

Treść listu:


LIST INTENCYJNY
w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

 

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla:

 • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
 • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
 • zwiększenia wydajności roślin,
 • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

Czytaj również:

Rozpoczęła się akcja: Lubelskie - wspólnie dla pszczół

Lubelskie - Wspólnie Dla Pszczół - list do rolników i sadowników 03.2020Liczba wyświetleń artykułu: 1382

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Skład miodu

Kontrola jakości miodu

Działanie antyoksydacyjne (aktywność antybakteryjna) miodu

Enactus WSZiB

Enactus WSZiB

Partner serwisu

Zespół międzynarodowej organizacji studenckiej Enactus przy Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jego głównym obszarem działalności jest planowanie i realizacja projektów o charakterze edukacyjno-biznesowym w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Kolejny krok w ratowaniu pszczół!

BeePower - prelekcja p. Adriana Suszki. Cz. 2.

BeePower – Be or not to be, depends on a bee!

Renata Gasek

Renata Gasek

Autorka tekstów

Entuzjastka szeroko pojętego rękodzieła, autorka prac zamieszczonych na blogu Kocie robótki (https://kocieprace.blogspot.com/)

Pirografia (sztuka malowania ogniem) w pszczelarstwie