Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Lubelskie - wspólnie dla pszczół 2020

Źródło informacji: Materiały prasowe nadesłane przez Zespół ds. realizacji kampanii "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

pszczelarstwo lubelskie akcja pszczelarska Lubelskie - wspólnie dla pszczół

Dzień 3 lutego 2020 r. przejdzie do historii lubelskiego pszczelarstwa. Tego dnia z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się w Lublinie uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, lubelskich uczelni i zlokalizowanych w regionie związków i stowarzyszeń pszczelarzy, instytutów badawczych oraz organizacji działających w obszarze środowiska i rolnictwa, a także mediów.

Lubelskie - wspólnie dla pszczół 2020

Plan kampanii "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" zakłada przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
 • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
 • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych,
 • promocję Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli jako stolicy lubelskiego i polskiego pszczelarstwa.

Pod szyldem "Lubelskie - wspólnie dla pszczół" planowana jest organizacja m. in. poniższych wydarzeń:

 • Miodobranie połączone z Dniem Pszczoły ONZ i Dniem Dziecka – 31 maja 2020 r. w Pszczelej Woli,
 • Wielki Dzień Pszczół – 8 sierpnia 2020 r., w Ogrodzie Botaniczny UMCS w Lublinie,
 • Podsumowanie sezonu pasiecznego połączone z pielgrzymką pszczelarzy do relikwii św. Ambrożego – 25 października w Żabiej Woli i Pszczelej Woli,
 • lokalne święta pszczelarzy – czerwiec-październik, na terenie całego województwa lubelskiego

akcja pszczelarska lubelskie wspólnie dla pszczół

Treść listu:


LIST INTENCYJNY
w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

 

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla:

 • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
 • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
 • zwiększenia wydajności roślin,
 • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

Czytaj również:

Rozpoczęła się akcja: Lubelskie - wspólnie dla pszczół

Lubelskie - Wspólnie Dla Pszczół - list do rolników i sadowników 03.2020Liczba wyświetleń artykułu: 1570

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Anna Celińska

Anna Celińska

Autorka tekstów

Dziennikarz z wykształcenia, zawodu i pasji. Żaden temat nie jest jej obcy, a pszczoły z artykułu na artykuł uwielbia coraz bardziej. Na PortalPszczelarski.pl wrzuca teksty według najważniejszego klucza – informować, radzić, wyjaśniać to, co ważne dla Was. Bo bez czytelnika nie miałoby sensu pisanie.

Edukacja pszczelarska najmłodszych

Jaka powinna być dobra podkarmiaczka?

Jak zwabić rójkę?

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska założona przed II wojną światową działająca głównie na terenie powiatu mińskiego, ale zrzeszająca również pszczelarzy z innych rejonów. Celem Koła jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pszczelarstwa i ekologii. Duży nacisk kładziony jest na edukację pszczelarzy jak również poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży o roli pszczół w ekosystemie.

I Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Marcin Balana

Marcin Balana

Redaktor serwisu PortalPszczelarski.pl

Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Punktualny, towarzyski, zawsze z milionem nowych pomysłów, które stale przybliża użytkownikom portalu PortalPszczelarski.pl

Pszczoły w przysłowiach i cytatach

Seminarium pszczelarskie w Mariówce 2017

Preppersi i organizacja pasieki