Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarskie

W dzisiejszych czasach sprzedaż miodu odbywa się nie tylko na targowiskach czy własnym gospodarstwie, ale również przez Internet. Pojawiają się wówczas wątpliwości, czy miejsce sprzedaży produktów nie warunkuje przejścia z rozliczania działalności rolniczej, w sposób przewidziany dla działalności gospodarczej.

 

SPIS TREŚCI:
1. Sprzedaż miodu przez Internet - kto może, a kto nie?
2. Formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej
3. Sprzedaż miodu przez Internet a rozliczenie z urzędem skarbowym
4. Sprzedaż miodu przez Internet a VAT
5. Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie - artykuły powiązane

 

1. Sprzedaż miodu przez Internet - kto może, a kto nie? 
Sprzedaży miodu przez Internet może dokonywać zasadniczo każdy. Należy jednak pamiętać, że w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[1], kto w sposób zorganizowany i ciągły wykonuje działalność handlową czy wytwórczą, prowadzi działalność gospodarczą.

Kiedy działalność rolnicza przekształca się w działalność gospodarczą? Dokonując sprzedaży bezpośredniej, ustawodawca ściśle określił miejsca, w którym może być dokonywana sprzedaż wytworzonych produktów, tj. w miejscu wytworzenia lub na targowiskach. Sklepy internetowe nie zostały tutaj wskazane. Zatem wytwórca miodu, który sprzedaje go poprzez portale internetowe takie jak np. Allegro, przestaje być osobą prowadzącą działalność rolniczą i staje się osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej 
Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży miodu przez Internet można wybrać jedną z dwóch form opodatkowania:
a) podatkiem liniowym wynoszącym 19%;
b) na zasadach ogólnych według skali podatkowej ze stawkami uzależnionymi od wysokości dochodu: 18% lub 32% przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku. 

Zaletą podatku liniowego jest to, że stawka zawsze wynosi 19%. Nie można jednak korzystać z żadnych ulg podatkowych. Traci się także możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatek ten nie opłaca się osobom osiągającym dochód poniżej pierwszego progu podatkowego. 

Decydując się na podatek liniowy, trzeba złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, we właściwym urzędzie skarbowym, przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje, że dochód trzeba rozliczać według skali podatkowej. 

3. Sprzedaż miodu przez Internet a rozliczenie z urzędem skarbowym
Rozliczając się podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy wybrać sposób prowadzenia ewidencji księgowej:
a) księgi rachunkowe - obowiązek ich prowadzenia pojawia się wówczas, gdy przychody wynoszą co najmniej równowartość 1.200.000 euro;
b) podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Prowadząc księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów uwzględnia się koszty uzyskania przychodu, które zostały poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Powstały dochód do opodatkowania jest podstawą do wyliczenia podatku według formy opodatkowania, która została wybrana. Zaliczki na podatek dochodowy należy płacić do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Natomiast do końca kwietnia roku następnego, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne, na formularzu właściwym dla wybranej formy opodatkowania.

4. Sprzedaż miodu przez Internet a VAT 
Pozostaje jeszcze kwestia podatku VAT. Rozpoczynając działalność można wybrać zwolnienie z podatku VAT, pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 150.000 zł (na podstawie art. 113 ust. 1 uvat[2]). Przy niewielkiej sprzedaży nie ma potrzeby stawania się podatkiem podatku VAT, który jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji VAT, składania deklaracji miesięcznych oraz płacenia podatku od towarów i usług. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży przekroczy w ciągu roku podatkowego wskazaną kwotę, zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. 

Reasumując dokonując sprzedaży wytworzonego miodu przez Internet, pszczelarz przestaje być osobą prowadzącą działalność rolniczą, a staje się podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy rozważyć, czy korzystniej jest wybrać sprzedaż na targowiskach lub w miejscu wytworzenia produktu, czy sprzedaż na portalach internetowych, bowiem miejsce sprzedaży ma znaczny wpływ na formę rozliczania się z urzędem skarbowym. 

Opracowano na podstawie:

[1] Ustawa z dnia 2.07.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807)
[2] Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2016 r.

5. Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie - artykuły powiązane 

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 23007

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-06-27 07:05:28

Czyli z tego wynika, że dość duża część pszczelarzy praktykuje pewnie nie do końca świadomie sprzedaż niezgodnie z tym co przewidział ustawodawca :o

Bikej0909 2016-07-28 12:09:50

Należy jednak pamiętać, że w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[1], kto w sposób zorganizowany i ciągły wykonuje działalność handlową czy wytwórczą, prowadzi działalność gospodarczą.

ja sprzedaje przez internet ale nie w sposób zorganizowany bo sprzedaje zawsze chaotycznie i nie ciagle od czasu do czasu - wiec nie musze byc opodatkowany?? co nie prawda!!

michal-trabka 2016-07-28 16:20:49

Bikej0909 chyba nie do końca masz rację. Prowadzenie działalności w sposób ciągły oznacza wykonywanie czynności, która się powtarza, czyli nie jest wykonywana jednorazowo.

Druga kwestia, tzn. sposób zorganizowany oznacza pewien wysiłek organizacyjny, tj. zapewnienie odpowiedniego lokalu, utworzenie strony internetowej czy kupno sprzętu.

factis 2016-07-30 13:12:33

Trudno jest się w tej kwestii wypowiadać bo jest coraz więcej sprzecznych informacji w Internecie. Polskie prawo każdy interpretuje po swojemu, nawet urząd skarbowy. Większość małych pszczelarzy w Polsce, podobnie jak rolników, nie płaci żadnych podatków, albo zaniża je. W przeciwnym razie nie mieliby za co żyć. Taka Polska rzeczywistość...  Współpracują z portalem:

Marcin Balana

Marcin Balana

Redaktor serwisu PortalPszczelarski.pl

Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Punktualny, towarzyski, zawsze z milionem nowych pomysłów, które stale przybliża użytkownikom portalu PortalPszczelarski.pl

Zmarł pszczelarz - Jan Mrzygłód 2017

Jak zrobić krem z miodem?

Kradzież 6 uli w Chochole k. Mińska Mazowieckiego 2016

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Skład miodu

Kontrola jakości miodu

Właściwości i zastosowanie miodu

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła to marka pod którą prowadzi swoją pasiekę doświadczony pszczelarz - Michał Wawszczak. Kontakt dla Klientów i mediów: 794 666 570

Miód wędzony - powstanie, proces wędzenia, przeznaczenie

Tadeusz Kąkol

Tadeusz Kąkol

Autor tekstów

Emerytowany nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych. Obecnie zajmuje się pszczołami (12 uli) i ogrodnictwem (rośliny miododajne) w Grabowcu koło Zamościa.

Smotrawa okazała - roślina miododajna

Miód - produkt pszczeli

Propolis - produkt pszczeli