Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Zalecenia pszczelarskie na czerwiec

Stare ule.

zalecenia pszczelarskie rok w pasiece obowiązki pszczelarza metoda Taranowa czerwienie matki pszczelej wentylacja ula zapobieganie nastrojowi rojowemu nastrój rojowy rójka matecznik rojowy odkład pszczeli tworzenie odkładu pszczelego krata odgrodowa pasieka powiększanie pasieki miodobranie rzepak okres bezpożytkowy odkład zsypaniec zsypaniec pakiet pszczeli

Czerwiec to moment, kiedy pszczela rodzina rozwija się w największym stopniu. Matka intensywnie czerwi, dlatego wówczas rodzina liczy najwięcej osobników i wówczas potrzebuje również najwięcej pokarmu. Szacuje się, że w czerwcu pszczoły potrzebują nawet 30 kilogramów miodu i 4-5 kilogramów pyłku na jeden pszczeli pień. Czerwiec to również czas miodobrania, dlatego w pasiece nie brakuje pracy. 

 

SPIS TREŚCI:
1. Pierwsze miodobranie w roku
2. Wentylacja ula i zapobieganie nastrojowi rojowemu
3. Powiększanie pasieki poprzez tworzenie odkładów pszczelich
4. Pierwsza metoda tworzenia odkładu pszczelego
5. Druga metoda tworzenia odkładu pszczelego
6. Trzecia metoda tworzenia odkładu pszczelego
7. Odkłady zsypańce
8. Metoda Taranowa
9. Zalecenia pszczelarskie na czerwiec - artykuły powiązane

 

1. Pierwsze miodobranie w roku 
W czerwcu zaczyna się pierwsze poważne miodobranie. Wszystko zależy od obfitości pożytków w maju. Jeżeli były one duże, należy czerwcowy miód odwirować, by zapewnić miejsce dla zbiorów nektaru i pyłku z innych roślin w kolejnych miesiącach. Czasami pod koniec czerwca zbiera się także pożytek spadziowy. W tym przypadku dużo zależy od warunków pogodowych, dlatego tak trudno jest przewidzieć wysokość zbiorów spadziowych. 

2. Wentylacja ula i zapobieganie nastrojowi rojowemu 
Czerwiec jest tym miesiącem, w którym matce pszczelej należy zapewnić wiele komórek pod czerwienie. Ule dadanowskie i warszarskie poszerzane powinny zostać rozbudowane do przynajmniej 10 ramek. W przypadku uli wielokorpusowych, matkę zostawia się na dwóch pełnych korpusach po 10 ramek. Gdy nadejdzie pożytek, wkłada się kratę odgrodową, by wydzielić miodnię. 

Innym, niezbędnym aspektem, jest poprawa wentylacji w środku ula. Wylotki powinny zostać maksymalnie poszerzone. Zapobiega to pojawieniu się wilgoci na skutek odparowywania wody z naniesionego nektaru. Dokonano obliczeń, na podstawie których stwierdzono, że by ze 100 gram nektaru usunąć wodę, potrzeba aż 2,5 metra sześciennego świeżego powietrza. By nie angażować robotnic w proces wentylowania gniazda, należy jak najbardziej ułatwić to owadom, tak aby maksymalnie zwiększyć samoczynny przepływ powietrza. 

Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym przeprowadza się zabiegi mające na celu przeciwdziałanie rójce. W ulach wielokorpusowych unieść trzeba lekko od tyłu górny korpus gniazdowy i sprawdzić obecność mateczników, przez zaglądanie od dolnej strony korpusu. Większość mateczników jest zwykle w górnym korpusie i dlatego nie istnieje potrzeba sprawdzania korpusu najniższego. Mimo podejmowania tych zabiegów, zawsze należy się wyposażyć w puste ule, które mogą zostać obsadzone na wypadek rójki. 

3. Powiększanie pasieki poprzez tworzenie odkładów pszczelich 
Szósty miesiąc roku to najlepszy moment na zwiększenie pasieki. W czerwcu rodziny pszczele są bardzo liczne (jest dużo czerwiu i dużo młodej pszczoły). W czerwcu, podobnie jak w maju, pszczoły wchodzą w nastrój rojowy (wszak jest to ich naturalny sposób rozmnażania się). Pszczelarz powinien interweniować w takich sytuacjach (wręcz działać z wyprzedzeniem), np. robiąc odkłady. W ten sposób istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do rójki. Co więcej, w ten sposób uzyskuje się nowe roje, nie osłabiając rodzin pszczelich.

Prawdopodobnie ilu pszczelarzy, tyle sposobów na stworzenie odkładów. Warto jednak przyjrzeć się tym najbardziej sprawdzonym. Należy również pamiętać, że są różne typy odkładów. Silne odkłady (składające się z 6 ramek czerwiu) są w stanie wyprodukować miód z późnych pożytków. Słabe odkłady (składające się z 1-2 ramek) mogą jedynie zdobyć siłę umożliwiającą przezimowanie.

4. Pierwsza metoda tworzenia odkładu pszczelego 
W pierwszej kolejności przygotowujemy ul, do którego przenosimy 2-3 ramki z czerwiem krytym i młodymi pszczołami (nie strzepujemy tych, które obsiadają ramki z czerwiem). Jeżeli młodej pszczoły będzie mało, należy strzepnąć je do ula z dwóch innych ramek. Po obydwu stronach przeniesionych do ula ramek, dokładamy nowe, puste ramki, czystą wodę (około pół szklanki) oraz rzadki syrop (pożywienie, które ma zapewnić przetrwanie rodzinie, w której występują nielotne pszczoły). Od boku całość należy zabezpieczyć zatworem lub matą.

Po 3-4 godzinach do odkładu poddaje się w klateczce matkę pszczelą i zamyka się szczelnie ul na 5 dni. Uwaga! Należy zapewnić dopływ powietrza pszczołom, jednocześnie uważając, aby otwór z dopływem powietrza nie był zbyt duży. W przeciwnym razie można doprowadzić do rabunku.

Po 5 dniach należy sprawdzić, czy matka została przyjęta i czy rozpoczęła czerwienie. Rodzinę należy stale podkarmiać, chronić przed rabunkiem (zwężenie wylotka) oraz należy dokładać kolejnych ramek. 

5. Druga metoda tworzenia odkładu pszczelego 
W przypadku, gdy pszczelarzowi bardziej niż na zbiorze miodu zależy na szybkim (nawet czterokrotnym) powiększeniu pasieki, poleca się popularną metodę "na pół lotu". Aby móc ją przeprowadzić należy mieć (zaopatrzyć się w) ul zbliżony wizualnie do tego, z którego rodzinę będziemy dzielić.

Metoda "na pół lotu" polega na tym, że w południe (czyli w momencie, kiedy loty pszczół są najbardziej intensywne) ul nr 1 (czyli ul macierzysty) przesuwamy o 50-100 cm w bok, a ul nr 2 (nowy ul) stawiamy w miejsce starego. W dalszej kolejności przenosi się z ula nr 1 do ula nr 2 połowę ramek z czerwiem i zapasem pokarmu, tak aby podział między ulami był sprawiedliwy (dotyczy to również wieku czerwiu).

Pszczoły zbieraczki powracające z nektarem będą rozdzielać się między oba ule. Część wróci do starego ula, część zasiedli nowy. Jeżeli zaobserwuje się, że do jednego ula wlatuje więcej pszczół, należy przesunąć dany ul w odpowiednim kierunku. 

Po dwóch dniach należy sprawdzić, w którym ulu pojawiły się mateczniki. Należy je zerwać i poddać nową matkę. W ten sposób powstaną dwie pełnowartościowe rodziny, które należy obserwować i w miarę potrzeb wesprzeć pokarmem lub dodatkową ramką. 

Gdy rodzina pszczela rozwinie się, można powtórzyć podział.

6. Trzecia metoda tworzenia odkładu pszczelego 
W ulach wielokorpusowych popularną metodą jest powiększanie rodzin odpowiednio poprzez:
- zdjęcie nadstawki i kraty odgrodowej, 
- przeniesienie z gniazda do nadstawki 4-5 dokladnie omieconych z pszczół ramek z krytym czerwiem, 
- zastąpienie zabranych ramek z krytym czerwiem ramkami z węzą, 
- założenie kraty odgrodowej i ułożenie nań nadstawki, 
- zamknięcie ula (w tym czasie młode pszczoły obsiądą ramki z czerwiem w nadstawce), 
- przeniesieniu wyżej wymienionych 4-5 ramek z czerwiem i młodą pszczołą do nowego ula (jeżeli jest mało młodej pszczoły można strzepnąć ją z kolejnej/ych 1-2 ramek), 
- dołożenie z obydwu stron pustych ramek, pół szklanki czystej wody oraz pokarmu w postaci rzadkiego syropu, 
- po 3-4 godzinach poddanie matki w klateczce,
- zamknięcie ula na 5 dni, pamiętając o pozostawieniu dostępu do powietrza i jednocześnie o zabezpieczeniu pszczół przed rabunkiem (zwężenie wylotka), 
- sprawdzenie czerwienia matki. 

7. Odkłady zsypańce 
Aby zapobiec nastrojowi rojowemu wynikającemu z przerwie w pożytkach (która często ma miejsce po zbiorach rzepaku) tworzy się specyficzne odkłady tzw. zsypańce lub pakiety pszczele. Do tego celu wykorzystuje się specjalne skrzynki - transportówki (bez ramek, z osiatkowaną ścianą zapewniającym dopływ świeżego powietrza) z blaszanym lejem, do których podczas odbierania ramek z dojrzałym miodem z miodni, ponad kratą odgrodową, strzepuje się wszystkie pszczoły obsiadające ramki. Zsypane pszczoły (powinno być ich około 2 kg) skrapia się zimną wodą z rozpylacza i pozostawa na noc w skrzynce, w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu (np. piwnicy), uprzednio zawieszając matkę w klateczce. Następnego dnia pszczoły wywozi się na odległość nie mniejszą niż 3 km i tam osadza się w nowym ulu na ramkach lub węzie, nie zapominając o ich podkarmianiu. 

8. Metoda Taranowa 
Podstawowe zalecenie pasieczne w czerwcu, to zapewnienie odpowiedniej ilości ramek stosownie do czerwienia matki pszczelej i do magazynowania naniesionego nektaru. Jeżeli warunki pożytkowe są znane, można sterować czerwieniem matki, by maksimum rozpoczęło się na około 50 dni przed spodziewanym pożytkiem, a zakończyło na 30 dni przed jego przewidywanym zakończeniem. 

Metoda Taranowa jest znana już od dawna, ale możliwość jej zastosowania występuje tylko w przypadku stałych pożytków występujących na danym terenie. Nie można z niej skorzystać w przypadku pasiek wędrownych oraz pasiek nastawionych na pożytek spadziowy (z racji tego, że nie można go przewidzieć). W ich przypadku należy utrzymywać silną rodzinę przez cały czas, niewprowadzając czasowego ograniczenia czerwienia matki. 

Opracowano na podstawie: 
Jan Ślósarz, Zalecenia pasieczne - czerwiec, http://wzp-krakow.pl/poradnik/id/87.html, Data odczytu: 15.06.2016 r.

9. Zalecenia pszczelarskie na czerwiec - artykuły powiązane

Jak wykonać odkład pszczeli?

Jak stworzyć odkład pszczeli?

Jak wykonać pakiet pszczeli?

Nastrój rojowy - czy rójka to konieczność?

Skuteczny sposób na nastrój rojowy

Rzepak - roślina miododajna

Rośliny miododajne, rośliny pożytkowe, rośliny pszczelarskie - spis

Zalecenia pszczelarskie na listopad i grudzień

Zalecenia pszczelarskie na maj

Zalecenia pszczelarskie na kwiecień

Zalecenia pszczelarskie na marzec

Zalecenia pszczelarskie na luty

Zalecenia pszczelarskie na styczeńLiczba wyświetleń artykułu: 23750

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2018-05-27 09:31:02

W tym roku w maju mamy czerwiec, a w czerwcu pewnie będzie lipiec. Wszystkie rośliny kwitną o 2-3 tygodnie wcześniej... a pszczoły i pszczelarze nie byli na to gotowi. Zapowiada się trudny rok.  Współpracują z portalem:

Agnieszka Koza

Agnieszka Koza

Autorka przepisów kulinarnych i bloga Eksplozja Smaku

Interesuje się wszystkim co jest związane z jedzeniem ale szczególną uwagę zwraca na zdrowe, racjonalne żywienie. W wolnym czasie rozwija swoje pasje którymi są: fotografia, ogrodnictwo oraz podróże.

Kurczak w różowej marynacie

Letnia sałatka z szynką, melonem i miodem

Kaczka pieczona z miodem, jabłkami i żurawiną

Agata Kurzajak

Agata Kurzajak

Autorka przepisów kulinarnych i bloga ziarenkapieprzu.com.pl

Ukończyła filologię polską i podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego na UAM w Poznaniu. Doradca zawodowy i trener. Jej największą pasją jest gotowanie. Uwielbia łączyć różne smaki i odkrywać nowe przyprawy. Miłośniczka zwierząt, filmów dokumentalnych oraz herbaty z miodem i cytryną.

Zielona sałata z dressingiem miodowo-musztardowym

Szaszłyki z marynatą miodową

Skrzydełka z miodem i chili

Emilia

Emilia

Autorka przepisów kulinarnych oraz bloga Kuchenna Kontrrewolucya

Całkiem świeżo upieczona tak mama, jak blogerka kulinarna. Fascynatka dobrej kuchni i słowiańskiego folkloru.

Pieczone przepiórki miodowo-cynamonowe z kremem z pieczarek

Kutia wigilijna z miodem pitnym

Rolada z szynki z pastą ziołową z olejem rzepakowym i morelami

SKN Apis

SKN Apis

Partner serwisu

Studenckie Koło Naukowe "Apis" funkcjonuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierując swoje działania do wszystkich miłośników owadów użytkowych.

Zbiórka nasion i sadzonek roślin miododajnych i pyłkodajnych. SKN Apis 2016