Portal Pszczelarski

Zmiany w wsparciu dla pszczelarzy po spotkaniu ministra rolnictwa z szefem Polskiego Związku Pszczelarskiego 2021

pszczelarstwo w Polsce Polski Związek Pszczelarski dofinansowanie pasieki Tadeusz Dylon Stanisław Ból

26 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz sekretarza stanu Ryszarda Bartosika z prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Dylonem i wiceprezydentem Związku Stanisławem Bólem. Efektem tych rozmów jest szereg zmian, jakie od 2022 roku mają zostać wprowadzone dla branży pszczelarskiej. 

Do spotkania doszło w gabinecie wiceministra Ryszarda Bartosika. Rozmowy koncentrowały się przede wszystkim wokół III wersji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. W opublikowanym przez Ministerstwo komunikacie zapowiedziano, że strony uzgodniły zmiany we wsparciu dla pszczelarzy w części "forma i wysokość wsparcia" w odniesieniu do kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesionych kosztów. W tym przypadku limit kwoty przypadającej na pszczelarza zwiększono do: 65 złotych przy wsparciu dla inwestycji i modernizacji gospodarstw pasiecznych; 30 złotych w wspieraniu walki z warrozą produktami leczniczymi oraz pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Ponadto wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Część postulatów Związku została już wprowadzona. Dotyczy to między innymi dopisania przy "pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół" możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). W trakcie spotkania poruszono została także kwestia rzeczoznawców chorób pszczół. Osoby takie mogłyby pełnić funkcję pomocniczą dla inspekcji weterynaryjnej. Strony rozmawiały także na temat interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej. W tej sprawie przekazano informację, że w proponowanych zmianach nie wpisano zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe). 

Część uwag zgłoszonych przez związkowców ma zostać rozpatrzona przy tworzeniu wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych. Zapowiedziano, że będzie się to odbywało przy kolejnych konsultacjach z Polskim Związkiem Pszczelarskim.Liczba wyświetleń artykułu: 1025

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Tadeusz Netczuk

Tadeusz Netczuk

Autor tekstów

Doświadczony pszczelarz. Chowem pszczół zajmuje się od 1970 r. Obecnie jego pasieka zlokalizowana jest w ROD Bielany we Wrocławiu.

Historia pasieki rodzinnej Netczuków

Rola murarki ogrodowej w uprawach sadowniczych

Kopulacja i rozwój murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)

Stefan Jerzy Siudalski

Stefan Jerzy Siudalski

Autor artykułów

Kłodzczanin z urodzenia, obecnie mieszkaniec Warszawy. Osoba posiadające doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym: w pszczelarstwie, poszukiwaniu wody, ochronie mienia. Emerytowany redaktor naczelny pisma Ochrona mienia, wykładowca w dziedzinie technicznej ochrony mienia oraz kierownik pracowni projektowania i produkcji aparatury naukowej.

Cztery pory roku czyli piosenka o Rębkowie

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Koordynatorki projektu "Pszczoły w szkole"

"Pszczoły w szkole" to projekt realizowany w Katolickiej Szkołe Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach i nagrodzony w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Pszczoły w szkole w czerwcu

Szkolny Dzień Pszczoły

Młodzi detektywi szukają miejsc przyjaznych pszczołom

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zasady rozliczania się w ramach projektu WRPP w latach 2016/2019

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR