Portal Pszczelarski

Stosowanie środków ochrony roślin - rozważnie w trosce o środowisko - konferencja online 2020

Autor: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach

relacja z wydarzenia konferencja pszczelarska wykład pszczelarski Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

W dniu 6 maja 2020 r. odbyła się konferencja online pt.: "Stosowanie środków ochrony roślin - rozważnie w trosce o środowisko". Organizatorem konferencji był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie oraz firma eAgronom sp. z o.o. Konferencja adresowana była do rolników, pszczelarzy, przedstawicieli instytucji i związków okołorolniczych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi, Wojewoda i Wicewojewoda Zachodniopomorski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Instytutu Ochrony Roślin, Państwowej Inspekcji Pracy, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie i Koszalinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie i Koszalinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, projektu Innoseta i WATER PROTECT, Radia Szczecin, Polskiego Radia Koszalin, Twojego Radia, Telewizji Szczecin oraz Portalu Pszczelarskiego – z miłości do pszczół i Kuriera Pszczelarskiego. 

Moderatorami konferencji byli: Pan Adam Kalinowski Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz przedstawiciele firmy eAgronom sp. z o.o., Pan Piotr Janeczek Dyrektor Sprzedaży i Pan Patryk Jarzębski Menager ds. Obsługi Klienta.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Pani Barbara Hawrył, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,  Pan Marek Rzepka, Ekspert ds. reorganizacji laboratorium WIORIN w Koszalinie, Pan Andrzej Karbowy, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie oraz Pan Dariusz Kłos, Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach i Pan Krzysztof Duszkiewicz, Zastępca Dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak: działalność instytucji okołorolniczych w odniesieniu do Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, stosowanie środków ochrony roślin, aktualne zasady bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja oraz panel dyskusyjny.

Podczas konferencji poruszono nie tylko ważny temat bezpiecznego i świadomego stosowania środków ochrony roślin, ale także kwestię ochrony wszystkich owadów zapylających, które są niezwykle ważnym elementem w procesie produkcji żywności.

W pierwszej części konferencji głos zabrała Pani Barbara Hawrył, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, współorganizator konferencji, która przedstawiła rys historyczny działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Omówiła też funkcję, jaką pełni Inspekcja, a mianowicie realizacja zadań w zakresie ochrony roślin, obrotu środkami ochrony roślin w handlu krajowym i zagranicznym, prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin, nad produkcją, wytwarzaniem i oceną materiału siewnego, a także integrowaną ochroną roślin i ekologią, przeprowadzenie kontroli upraw z zakresu GMO, z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wprowadzania tych środków do obrotu oraz prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz ochrony roślin. Następnie Pani Inspektor przypomniała, że rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, a PIORIN jest koordynatorem działań dotyczących popularyzowania wiedzy związanej z tym tematem. "Promując hasło "Chroniąc rośliny, chronisz życie" staramy się przekazać niezbędne informacje mówiące o tym jak ważne jest zdrowie roślin, które są fundamentem życia na ziemi." - mówiła Pani Inspektor. Dbając o bezpieczeństwo żywnościowe nie można zapominać o roślinach, które stanowią 80% tej żywności. To właśnie na Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa spoczywa obowiązek uświadamiania rolników czym są środki ochrony roślin, jakie są zasady i warunki ich stosowania w trosce o środowisko.

Następnie głos zabrał Pan Adam Kalinowski, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, który poinformował o czasowym zwolnieniu Ośrodków Doradztwa Rolniczego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z obowiązku szkoleń chemizacyjnych. Nie oznacza to jednak, że osoby bez odpowiednich uprawnień mogą stosować środki ochrony roślin. Wcześniej nabyte uprawnienia i atestacja sprzętu są ważne w czasie trwania epidemii i należy je odnowić w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Pan Adam Kalinowski nadmienił, że jak to tylko będzie możliwe ZODR w Barzkowicach wróci do stosowanej dotychczas formuły szkoleń. W kilku słowach przybliżył także opracowaną przez pracowników ZODR w Barzkowicach broszurę pt.: "Dokumentacja dotycząca stosowania środków ochrony roślin", która zawiera kompendium wiedzy na temat podziału środków, ewidencji środków dopuszczonych do stosowania, niezbędnej dokumentacji, atestacji opryskiwaczy oraz podstawowych zasad bhp. Zwrócił też uwagę na dbałość o ochronę nie tylko roślin, ale i organizmów żywych, pożytecznych dla środowiska, takich jak np. pszczoły.

W drugiej części konferencji poświęconej zagadnieniom stosowania środków ochrony roślin, aktualnym zasadom bezpieczeństwa i niezbędnej dokumentacji wystąpili pracownicy ZODR w Barzkowicach: Pan Arkadiusz Semczyszak, główny specjalista zajmujący się technologią produkcji warzyw, zakładaniem i utrzymaniem plantacji wieloletnich, integrowaną ochroną roślin oraz szacowaniem szkód w sadach, Pan Stanisław Zarzycki, p.o. kierownika Działu Technologii Produkcji Rolniczej, doradca rolnośrodowiskowy zajmujący się mechanizacją rolnictwa i technologiami uproszczonymi i Pani Danuta Zarzycka, starszy referent ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pani Joanna Nalazek Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki z WIORIN w Koszalinie.

Pan Arkadiusz Semczyszak omówił zasady integrowanej ochrony roślin, która czerpie z mądrości natury i pozwala na ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa toksykologicznego i ekologicznego. Stosując integrowaną ochronę roślin przyczyniamy się do produkcji bezpiecznej, zdrowej żywności. Kolejnym prelegentem był Pan Stanisław Zarzycki, który omówił temat podziału opryskiwaczy, ich dobór, atestację, technikę i warunki w jakich należy wykonywać zabiegi. O rodzajach zatruć oraz podziale środków ochrony roślin ze względu na odziaływanie na organizmy żywe opowiedziała Pani Danuta Zarzycka. Najlepszym źródłem informacji nt. środka, o tym jak go stosować, przechowywać i jakie wywołuje zatrucia jest etykieta. Ostatnim prelegentem w tej części konferencji była Pani Joanna Nalazek, Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki WIORIN w Koszalinie, która przedstawiła wymagania, które musi spełnić rolnik podczas kontroli. Mówiła także o stosowaniu niechemicznych metod ochrony roślin, o szczególnej dbałości o owady zapylające poprzez wzmożoną obserwację ich obecności na zasiewach.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który przedstawił zakres działania Instytutu oraz zwrócił szczególną uwagę na rolę pszczół i innych owadów zapylających w procesie produkcji żywności. Polecił także publikację pt. "Zalecenia ochrony roślin", w której znajdują się m.in. uwagi dotyczące środków ochrony roślin w uprawach rolnych. Czytamy w niej: „(...) w uprawach z kwitnącymi roślinami owadopylnymi nie wolno stosować środków ochrony roślin toksycznych dla pszczół.(...)”. Pan Profesor zasygnalizował pojawiający się ostatnio problem związany z pracami wykonywanymi przez rolników w porach nocnych. Niektórzy mieszkańcy obszarów wiejskich wyrażają swoje niezadowolenie z hałasu w porze nocnej spowodowanej przez prace maszyn rolniczych. Nieporozumienia te wynikają z braku znajomości warunków dotyczących stosowania środków ochrony roślin. Ze względu na obecność owadów zapylających, temperaturę i siłę wiatru rolnicy zmuszeni są wykonywać opryski wieczorem albo w porze nocnej. Ta troska wynika też z faktu, że iż nie ma środka ochrony roślin, który nie byłby trucizną i dlatego osoba wykonująca zabieg musi o tym pamiętać i wykonać go w taki sposób, aby środek ten zdążył wyschnąć przed lotem pszczół. Zetknięcie się pszczoły w momencie ekspozycji takiego środka na roślinie może skutkować natychmiastową śmiercią lub skażeniem środowiska wewnętrznego ula, o ile zdoła ona dotrzeć do gniazda. Liczba owadów zapylających, w tym zwłaszcza pszczół, które odwiedzają kwiaty roślin uprawnych przekłada się na wzrost plonu i dlatego należy pamiętać o ochronie owadów zapylających nie tylko podczas Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Podsumowując, aby zastosować jakikolwiek środek ochrony roślin rolnicy muszą odbyć szkolenie, uzyskać atestację odpowiedniego sprzętu oraz zapoznać się z właściwymi przepisami i aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w "Ustawie o ochronie roślin", "Ustawie o stosowaniu środków ochrony roślin" czy Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Nagranie z konferencji online:

Czytaj więcej:

Stosowanie środków ochrony roślin - rozważnie w trosce o środowisko 2020



Liczba wyświetleń artykułu: 1309

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.