Portal Pszczelarski

Przyjęto rezolucję ws inicjatywy UE dotyczącej owadów zapylających 2019

pszczelarstwo na świecie pestycydy

4 grudnia 2019 roku Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła w sposób jednomyślny rezolucję w sprawie Inicjatywy UE dotyczącej owadów zapylających. Europosłowie wzywają m.in. do ograniczenia pestycydów i zwiększenia nakładów na badania w celu ochrony pszczół i innych zapylaczy.

Przyjęta rezolucja odnosi się do uchwalonego w 2018 roku programu "Inicjatywa UE dotycząca owadów zapylających". Jest to pierwszy kompleksowy unijny program poświęcony temu zagadnieniu. Jednakże zdaniem europosłów z Komisji Ochrony Środowiska jego założenia są niewystarczające dla realizacji określonego celu, czyli pogłębienia wiedzy na temat spadku liczebności pszczół i innych owadów zapylających, walki z przyczynami tego zjawiska i zwiększenia świadomości społecznej. W przyjętej rezolucji stwierdzono, że środki przewidziane w programie są zbyt małe, by efektywnie oddziaływać na rzecz ochrony owadów zapylających. Zdaniem członków Komisji, nie uwzględniono także w wystarczającym stopniu wszystkich przyczyn, powodujących spadek wielkości populacji pszczół i innych zapylaczy.

Komisja Ochrony Środowiska rekomenduje również, by redukcję stosowania pestycydów, które poważnie zagrażają owadom zapylającym uczynić jednym z kluczowych elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Ten postulat wzmacniają sygnały m.in. z Francji, Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Holandii, gdzie odnotowano poważne uszczuplenie pszczelich kolonii. Ma to kolosalne znaczenie nie tylko dla zachowania ekosystemu i bioróżnorodności, ale też gospodarki. Unia Europejska jest drugim, po Chinach, producentem miodu, z produkcją na poziomie około 250 tysięcy ton rocznie. Na obszarze Wspólnoty jest około 600 tysięcy pszczelarzy i 17 milionów uli.

 Liczba wyświetleń artykułu: 773

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia

Partner serwisu

Organizacja pozarządowa założona w 1994 roku. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Konkurs grantowy - Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Wyniki konkursu grantowego - z Kujawskim pomagamy pszczołom

Wyniki konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom II

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Projekt Bartnik i polskie więziennictwo

Konferencja Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Środowiskiem

Biały miód leśny z Mount Oku

Magdalena Mendziak

Magdalena Mendziak

Autorka tekstów

Studentka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Właścicielka małej pasieki w okolicach Zgorzelca. Zawsze uśmiechnięta miłośniczka zwierząt oraz natury. W wolnych chwilach poświęca się wolontariatowi.

Pierniki miodowe na choinkę

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska działająca na terenie województwa mazowieckiego, zrzeszająca okoliczne koła pszczelarzy. Związek dba o edukację pszczelarzy zapraszając do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza ciekawych wykładowców, a poprzez swoje działania umożliwia członkom kół zaopatrzenie w matki, leki i sprzęt pszczelarski.