Portal Pszczelarski

51 Naukowa Konferencja Pszczelarska

Na obrazku powyżej baner Instytutu Ogrodnictwa - Oddział Pszczelnictwa w Puławach. Źródło obrazka: Projekt własny na podstawie opisik.pulawy.pl/?q=node/118

wydarzenie pszczelarskie konferencja pszczelarska konferencja naukowa marzec 2014 2014 Szczyrk Naukowa Konferencja Pszczelarska Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Krzysztof Olszewski Jerzy Demetraki-Paleolog Karolina Kuszewska Jędrzej Pitorak Justyna Kierat Michał Woyciechowski Milena Bajda Aneta Strachecka Jacek Chobotow Grzegorz Borsuk Jerzy Wilde Regina Frączek Maciej Siuda Beata Bąk Jerzy Woyke Vasfi Gencer Yasin Kahya Krystyna Czekońska Bożena Chuda-Mickiewicz Jerzy Samborski Adam Tofilski Andrzej Oleksa Dariusz Gerula Paweł Węgrzynowicz Tomasz Białek Ewa Skwarek Małgorzata Bieńkowska Paweł Chorbiński Grażyna Topolska Urszula Grzęda Anna Gajda Michał Czopowicz Andrzej Bober Krystyna Pohorecka Marta Skubida Dagmara Zdańska Aneta A. Ptaszyńska Renata Śmiech Benedykt Polaczek Burkhard Schricker Sławomir Bakier Ewa Waś Katarzyna Jaśkiewicz Adam Roman Ewa Popiela-Pleban Anna Mrozek Artur Miszczak Dariusz Teper Piotr Semkiw Piotr Skubida Mikołaj Borański Anna Rzepecka-Stojko Szymon Jaworski Jerzy Stojko Ewa Buszman Wioleta Kobiela Mateusz Stojko Aleksandra Moździerz Teresa Szczęsna Monika Witek Piotr Semkiw Helena Rybak-Chmielewska Katarzyna Jaśkiewicz Urszula Kośka Wiesław Londzin Krzysztof Buczek Dorota Luft-Deptuła Maria Zoń Paweł Parma Elżbieta Kulec-Płoszczyca Aleksandra Łoś Sylwia Andrearczyk Monika Fliszkiewicz Aleksandra Łangowska Katarzyna Futyma Bożena Denisow Małgorzata Wrzesień Marzena Masierowska Dan Eisikowitch Zbigniew Kołtowski

Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe oraz Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach zapraszają w dniach 11-13 marca 2014 r. do Szczyrku na 51 Naukową Konferencję Pszczelarską.

51 Naukowa Konferencja Pszczelarska poświęcona będzie pamięci Józefa i Jerzego Kubeczków. Zorganizowana będzie w ramach działania współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Program wydarzenia: 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska

11 marzec 2014 r. (wtorek)

10:00 - 11:00 - Otwarcie 51 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej połączone z wystąpieniami zaproszonych gości oraz wykładem okolicznościowym: dr inż. Wiesław Londzin - Józef i Jerzy Kubeczek - wspomnienie o pszczelarzach z pasją

11:00 - 11:20 - Wykład wprowadzający: dr hab. Krzysztof Olszewski1 - Rodzina pszczela - "ssak z wielu ciał"

11:20 - 12:20 - I sesja plenarna - Biologia (Przewodniczący sesji - prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog)

11:20 - 11:30 - dr Karolina Kuszewska2, Jędrzej Pitorak2, Justyna Kierat2, prof. dr hab. Michał Woyciechowski2 - Wpływ feromonów matki na rozwój larw robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)

11:30 - 11:40 - mgr Milena Bajda1, dr Aneta Strachecka1, dr Jacek Chobotow4, dr hab. Krzysztof Olszewski1, prof, dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog1 - Wstępne badania morfologii gruczołów kieszonkowych matek pszczelich

11:40 - 11:50 - dr Jacek Chobotow4, dr Aneta Strachecka1, dr hab. Krzysztof Olszewski1, dr hab. Grzegorz Borsuk1 - Ciało tłuszczowe robotnic zimowych pszczoły miodnej

11:50 - 12:00 - prof. dr hab. Jerzy Wilde5, dr Regina Frączek6, dr Maciej Siuda5, dr Beata Bąk5 - Poziom białek i aktywność proteinaz u pszczół karmionych subletalnymi dawkami imidachloprydu

12:00 - 12:20 - Dyskusja

12:20 - 12:40 - Przerwa na kawę

12:40 - 14:20 - II sesja plenarna - Hodowla i genetyka (Przewodnicząca sesji - prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz)

12:40 - 12:50 - prof. dr hab. Jerzy Woyke7, Vasfi Gencer8, Yasin Kahya8 - Dlaczego żywotność nasienia zmniejsza się w czasie naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich

12:50 - 13:00 - prof. dr hab. Krystyna Czekońska9, prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz10, dr inż. Jerzy Samborski10 - Jakość trutni pszczoły miodnej wychowywanych w rodzinach z ograniczonym i nieograniczonym dostępem do pyłku

13:00 - 13:20 - dr hab. Adam Tofilski9 - Ameboidalny ruch nasienia pszczoły miodnej

13:20 - 13:30 - prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz10, dr inż. Jerzy Samborski10 - Wpływ temperatury inkubacji mateczników na jakość matek pszczelich

13:30 - 13:40 - dr Andrzej Oleksa11, prof, dr hab. Jerzy Wilde5, dr hab. Adam Tofilski9 - Wpływ podgatunku sztucznie unasiennionej matki pszczelej na proporcje podgatunków w jej potomstwie

13:40 - 13:50 - dr Dariusz Gerula16, dr Andrzej Oleksa11, mgr Paweł Węgrzynowicz16, Tomasz Białek16, Ewa Skwarek16, dr hab. Małgorzata Bieńkowska16 - Propozycja zmian dotyczących interpretacji wyników oceny przynależności podgatunkowej pszczół, wykonywanej na podstawie użyłkowania skrzydła

13:50 - 14:20 - Dyskusja

14:20 - Przerwa obiadowa i imprezy towarzyszące

12 marzec 2014 r. (środa)

8:00 - 9:00 - Zebranie Członków Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

9:30 - 9:50 - Wykład wprowadzający: dr hab. Paweł Chorbiński12 - Perspektywy utrzymania zdrowotności pszczół

9:50 - 11:20 - III sesja plenarna - Choroby, szkodniki i zatrucia pszczół (Przewodniczący sesji - dr hab. Paweł Chorbiński)

9:50 - 10:00 - dr hab. Grażyna Topolska7, lek. wet. Urszula Grzęda7, lek. wet. Anna Gajda7 - Monitoring strat rodzin pszczelich oparty na losowo-warstwowym doborze próby badanej i przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety Coloss

10:00 - 10:10 - lek. wet. Anna Gajda7, dr hab. Grażyna Topolska7, lek. wet. Urszula Grzęda7, Michał Czopowicz7 - Nosema ceranae w interakcjach z wybranymi współistniejącymi zakażeniami pszczoły miodnej

10:10 - 10:20 - lek. wet. Andrzej Bober13, dr Krystyna Pohorecka13, lek. wet. Marta Skubida13, mgr Dagmara Zdańska13 - Program mający na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich na obszarze województwa lubelskiego w latach 2012-2013

10:20 - 10:30 - lek. wet. Marta Skubida13, dr Krystyna Pohorecka13, lek. wet. Andrzej Bober13, mgr Dagmara Zdańska13 - Analiza wyników 5-letniej oceny rozprzestrzenienia bakterii Paenibacillus larvae w krajowych pasiekach

10:30 - 10:40 - dr Aneta A. Ptaszyńska1, dr hab. Grzegorz Borsuk1, Renata Śmiech1, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog1 - Wpływ fumagilinu na śmiertelność pszczół

10:40 - 10:50 - dr Benedykt Polaczek14, prof. Burkhard Schricker14 -  Kwas mrówkowy - wciąż aktualny środek warrozobójczy w Niemczech

10:50 - 11:20 - Dyskusja

11:20 - 11:40 - Przerwa na kawę

11:40 - 12:30 - Sesja posterowa

12:30 - 14:00 - Panel dyskusyjny - Przewodniczący i prowadzący - prof. dr hab. Jerzy Wilde

14:00 - 15:00 - Obiad

15:00 - Imprezy towarzyszące


13 marzec 2014 r. (czwartek)

9:00 - 9:20 - Wykład wprowadzający: dr hab. inż. Sławomir Bakier15 - Krystalizacja miodu

9:20 - 10:50 - IV sesja plenarna - Produkty pszczele, Apiterapia (Przewodnicząca sesji - dr hab. Teresa Szczęsna)

9:20 - 9:30 - dr Ewa Waś16 - Ocena jakości wosku pszczelego pochodzącego z krajowego rynku i przeznaczonego do produkcji węzy

9:30 - 9:40 - mgr Katarzyna Jaśkiewicz16 - Wpływ różnych warunków przechowywania na parametry fizykochemiczne i właściwości antyoksydacyjne krajowych miodów odmianowych (badania wstępne)

9:40 - 9:50 - dr hab. Adam Roman12, dr Ewa Popiela-Pleban12, Anna Mrozek12 - Koncentracja pierwiastków o właściwościach toksycznych w świeżym
wosku pszczelim

9:50 - 10:00 - prof. dr hab. Jerzy Wilde5, dr Maciej Siuda5, dr Beata Bąk5, dr Artur Miszczak17 - Wstępne wyniki karmienia pszczół pokarmami skażonymi imidachloprydem i jego pozostałości w produktach pszczelich

10:00 - 10:10 - dr Dariusz Teper16, dr Piotr Semkiw16, dr Piotr Skubida16, mgr Mikołaj Borański16 - Ocena wpływu wtórnego zaprószenia miodu pyłkiem pochodzącym z pierzgi na wyniki analizy pyłkowej miodów odmianowych

10:10 - 10:20 - dr Anna Rzepecka-Stojko18, mgr Szymon Jaworski18, dr hab. Jerzy Stojko19, prof. dr hab. Ewa Buszman18 - Zastosowanie kationorodnika ABTS^ do oceny wpływu warunków przechowywania na aktywność antyoksydacyjną ekstraktów z pyłku pszczelego

10:20 - 10:30 - mgr Wioleta Kobiela19, Mateusz Stojko19, dr Aleksandra Moździerz19, Anna Rzepecka-Stojko18, dr hab. Jerzy Stojko19 i 20 - Porównawcze badania skuteczności terapeutycznej maści pyłkowej i propolisowo-pyłkowej w terapii ran oparzeniowych

10:30 - 11:05 - Dyskusja

11:05 - 11:20 - Przerwa

11:20 - 13:05 - V sesja plenarna - Gospodarka pasieczna, Pożytki i zapylanie, Inne owady zapylające (Przewodniczący sesji: dr hab. Zbigniew Kołtowski)

11:20 - 11:30 - dr hab. Teresa Szczęsna16, mgr Monika Witek16, dr Piotr Semkiw16, dr Piotr Skubida16, dr Ewa Waś16, dr hab. Helena Rybak-Chmielewska16, mgr Katarzyna Jaśkiewicz16, Urszula Kośka16 - Zmiany składu chemicznego syropów polecanych do dokarmiania rodzin pszczelich w czasie ich przechowywania w różnych warunkach (I rok badań)

11:30 - 11:40 - dr inż. Wiesław Londzin21, dr Krzysztof Buczek3, dr Dorota Luft-Deptuła3, dr Maria Zoń22, Paweł Parma23, Elżbieta Kulec-Płoszczyca23 - Zastosowanie drożdży Yarrowia lipolytica jako immunostymulującej paszy białkowej dla pszczół

11:40 - 11.50 - Aleksandra Łoś1, Mgr Sylwia Andrearczyk1, dr hab. Grzegorz Borsuk1 - Ocena gotowych pokarmów dla pszczół w testach laboratoryjnych

11:50 - 12:00 - dr Monika Fliszkiewicz24, dr Aleksandra Łangowska24, Katarzyna Futyma24 - Wielkość jajników robotnic gniazdowych i robotnic zbieraczek trzmiela ziemnego

12:00 - 12:10 - dr hab. Bożena Denisow25, dr Małgorzata Wrzesień26 - Bioróżnorodność flory pożytkowej siedlisk marginalnych w krajobrazie rolniczym Wyżyny Lubelskiej

12:10 - 12:20 - dr hab. Marzena Masierowska25, Dan Eisikowitch27 - Rola pszczoły miodnej w zapylaniu entomogamicznych kwiatów gorczycy białej (Sinapis alba L.), Brassicaceae

12:20 - 12:30 - dr hab. Zbigniew Kołtowski16 - Pożytek nektarowy z werbeny krzaczastej - Verbena hastata L.

12:30 - 13:05 - Dyskusja

13:05 - 13:30 - Omówienie sesji posterowej

13:30 - Zamknięcie i zakończenie konferencji oraz obiad

 

Legenda:

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

4 UMCS w Lublinie

5 UWM w Olsztynie, Katedra Pszczelnictwa

6 UWM w Olsztynie, Katedra Biochemii

7 SGGW w Warszawie

8 Ankara University, Department od Animal Science

9 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13 Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

14 Freie Universitat Berlin NatLab - Bienen

15 Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

16 Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

17 Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

18 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków

19 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska

20 Polska Fundacja Apiterapii

21 Skotan S.A. w Chorzowie

22 Pro Vet S.C. Międzyrzecze Górne 394

23 IPO Oddział w Pszczynie

24 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii

25 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki

26 UMCS w Lublinie, Zakład Geobotaniki, Instytut Biologii

27 Tel Aviv university, Department of Plant Sciences

r hab. Zbigniew Kołtowski
Marcin Balana

Marcin Balana

Redaktor serwisu PortalPszczelarski.pl

Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Punktualny, towarzyski, zawsze z milionem nowych pomysłów, które stale przybliża użytkownikom portalu PortalPszczelarski.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 7066

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Enactus WSZiB

Enactus WSZiB

Partner serwisu

Zespół międzynarodowej organizacji studenckiej Enactus przy Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jego głównym obszarem działalności jest planowanie i realizacja projektów o charakterze edukacyjno-biznesowym w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Bee Power i Enactus WSZiB nagrodzony w konkursie! Cz. 1.

O co chodzi w BeePower!?

Kolejny krok w ratowaniu pszczół!

Marta Stachowiak

Marta Stachowiak

Autorka przepisów kulinarnych i bloga My Sweet Morning

Blogerka kulinarna (celebrate-your-morning.blogspot.com), na co dzień praktykująca słodkie śniadania. Prawdziwa koneserka miodów. Miłośniczka zdrowego i smacznego trybu życia. Swoją artystyczną duszę ujawnia nie tylko na talerzu ale również w rysunku i decoupage'u.

Miodowa owsianka

Ciasto dyniowe z rabarbarem i miodem

Serniczki z malinami i miodem

Michał Piątek

Michał Piątek

Ekspert Portalu Pszczelarskiego

Pszczelarz, właściciel serwisu www.pogodnypiatek.pl, w którym prowadzi blog pszczelarski i zamieszcza nakręcone przez siebie filmy. Jeden z autorów dwumiesięcznika „Pasieka”, organizator konferencji pszczelarskich, wykładowca.

Skuteczna ochrona roślin bezpieczna dla owadów zapylających

III Konferencja Pszczelarska Klubu Dyskusyjnego Pszczółka - przebieg wydarzenia

IV Konferencja KD Pszczółka - podsumowanie wydarzenia

Paulina Jamrozik

Paulina Jamrozik

Autorka tekstów oraz właścicielka Medis-online.pl

Założycielka Gabinetu Dietetycznego MEDIS. Na co dzień pomaga trwale zmienić nawyki żywieniowe swoim pacjentom. Pokazuje jak pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej, poprawić samopoczucie, samoocenę, a przede wszystkim zdrowie.

Domowy sposób na wzmocnienie odporności