Portal Pszczelarski

Spotkanie Społecznego Zespołu do spraw Pszczelarstwa - relacja 05.2018

pszczelarstwo podlaskie Społeczny Zespół do spraw Pszczelarstwa Zbigniew Lipiński Muzeum Pszczelarstwa

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku obyło się 21 maja 2018 r. kolejne spotkanie Społecznego Zespołu do spraw Pszczelarstwa. W trakcie zebrania omówiono plany działań na najbliższe miesiące.

Społeczny Zespół do spraw Pszczelarstwa został powołany przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Jego głównym celem jest wspieranie działań Urzędu Marszałkowskiego poprzez konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z pszczelarstwem oraz dbałość o rozwój tej dziedziny w regionie. W skład zespołu wchodzą reprezentanci różnych instytucji, w szczególności organizacji pszczelarskich, działających na terenie województwa podlaskiego. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Andrzej Pleszuk podkreśla również, że powstanie zespołu miało na celu umożliwienie pszczelarzom dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Podczas spotkania, jakie odbyło się 21 maja omówiono wiele istotnych kwestii oraz zaplanowano działania na najbliższy okres. Jak czytamy na portalu Wrota Podlasia, planowana jest akcja promocyjna dotycząca racjonalnego i bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. W ramach tej akcji rozlokowanych zostanie około pięćset plakatów. Doktor Zbigniew Lipiński zorganizuje dla pszczelarzy cykl szkoleń, które będą połączone z akcją rozdawania drzewek miododajnych

Podczas spotkania omówiono również kwestie stworzenia wspólnego systemu identyfikacyjnego dla regionalnych produktów pszczelarskich, zorganizowanie imprezy promocyjnej oraz uruchomienia Muzeum Pszczelarstwa.

Jedną z najistotniejszych kwestii poruszonych na spotkaniu była propozycja radnego Mieczysława Bagińskiego, który zwrócił uwagę na konieczność zintegrowania podlaskich środowisk pszczelarskich oraz stworzenia jednej silnej organizacji branżowej, która miałaby większą siłę oddziaływania. Temat będzie kontynuowany podczas dalszych spotkań.

W ramach działań promocyjno-edukacyjnych, Urząd Marszałkowski zorganizował już konkurs skierowany do podlaskiej młodzieży szkół średnich o profilu rolniczym. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu na jeden z zaproponowanych tematów. Zgłoszenia przyjmowane są do dzisiaj - 10 czerwca 2018 roku.

Opracowano na podstawie:

Wrota Podlasia, Odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/odbylo-sie-kolejne-spotkanie-spolecznego-zespolu-ds-pszczelarstwa.html, Data publikacji: 2018.05.21, Data odczytu:2018.05.31Liczba wyświetleń artykułu: 924

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Biały miód leśny z Mount Oku

VI Interdyscyplinarna Konferencja TYGIEL

Projekt Bartnik i polskie więziennictwo

Stowarzyszenie Natura i Człowiek

Stowarzyszenie Natura i Człowiek

Partner serwisu

Stowarzyszenie działające na rzecz ekologii i protekcji owadów zapylających, głównie dziko żyjących pszczół. Sprawdź: www.naturaiczlowiek.org

Pszczoły i pszczelarstwo trzech kontynentów - zaproszenie na wykład

Chroniąc pszczoły dbasz o siebie

Kontrowersje z życia pszczół - zaproszenie na wykład otwarty

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Kontrola jakości miodu

Właściwości i zastosowanie miodu

Skład miodu