Portal Pszczelarski

Konkurs Pszczelarz Roku 2017 rozstrzygnięty

Ramka pszczela. Autor zdjęcia: Jarosław Gerczak

pszczelarstwo w Polsce Pszczelarz Roku 2017 Pasieka Medus Maria Kołosowska Jan Kołosowski

Czwarta edycja konkursu "Pszczelarz Roku" dobiegła końca. 10 maja 2018 roku w siedzibie Ministerstwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, która została poprzedzona konferencją "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Laureatami konkursu zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy.

Konkurs "Pszczelarz Roku" organizowany jest przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich już po raz czwarty. Według organizatorów, głównym zadaniem konkursu jest popularyzacja polskiego pszczelarstwa i dobrych praktyk pszczelarskich oraz promowanie polskiego miodu. Konkurs dedykowany jest dla wszystkich pszczelarzy, dzięki czemu stwarza okazję do integracji środowiska, wymiany doświadczeń i daje szansę na ewentualne rozpoczęcie współpracy.

Wraz z finałową galą konkursu, odbyła się również ogólnopolska konferencja pt. "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wielskich", podczas której zebrani mieli okazję wysłuchać trzech prelekcji. Podczas tej konferencji, pszczelarze mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu unijnych i krajowych środków wsparcia dostępnych w Polsce oraz uzyskania wiedzy, jakie korzyści niesie za sobą współpraca pszczelarzy i rolników. Podczas wystąpień omówiono również temat wsparcia rynku produktów pszczelich, poprzez wykorzystanie środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecny na konferencji minister Krzysztof Jurgiel przedstawił zebranym dane dotyczące pszczelarstwa w Polsce:

  • w Polsce w 2017 roku było ponad 1,55 miliona pni pszczelich oraz ponad 68 tysięcy pszczelarzy
  • Polska zajmuje 3 miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczebności pni pszczelich
  • w 2017 roku zebrano 15 tysięcy ton miodu
  • ceny miodu utrzymują się na podobny poziomie do lat ubiegłych
  • sprzedaż detaliczna jest nadal głównym kanałem dystrybucji produktów pszczelich

Minister Jurgiel zapewniał również zebranych, iż importowany miód nie stanowi konkurencji dla rynku rodzimego, a dzięki wsparciu pszczelarstwa ze środków publicznych (poprzez Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce), zarówno produkcja, jak i przetwórstwo miodu stają się coraz nowocześniejsze. Ponadto, minister zwracał uwagę na pozytywne zmiany wynikające z prowadzonych przez ministerstwo działań dotyczących zapobiegania zjawisku nadmiernej śmiertelności pszczół.

Opracowano na podstawie:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Święto Pszczelarzy – wyniki konkursu Pszczelarz Roku, http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Swieto-Pszczelarzy-wyniki-konkursu-Pszczelarz-Roku, Data publikacji: 2018.05.10, Data odczytu: 2018.05.12Liczba wyświetleń artykułu: 1778

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2018-05-16 21:03:25

Gratuluję! To tytuł, który zobowiązuje! :)  Współpracują z portalem:

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Koordynatorki projektu "Pszczoły w szkole"

"Pszczoły w szkole" to projekt realizowany w Katolickiej Szkołe Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach i nagrodzony w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Szkolny Dzień Pszczoły

Pszczoły w szkole w czerwcu

Młodzi detektywi szukają miejsc przyjaznych pszczołom

Sylwia Zielińska

Sylwia Zielińska

Konsultant serwisu

Doktorantka na Uniwersytecie Rzeszowskim, członkini Koła Naukowego Technologów Żywności FERMENT. Interesuje się toksykologią żywności i zanieczyszczeniem środowiska. Dokładna analizatorka i badaczka składu chemicznego miodu. Poza uczelnią, wraz z przyjaciółką ekotesterka i propagatorka żywności ekologicznej (ekotester.pl - strona w przygotowaniu), działaczka w stowarzyszeniu oraz miłośniczka tańca i motocykli.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 3.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 1.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 2.

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Podział miodów pitnych

Bogdan Piekarz

Bogdan Piekarz

Autor tekstów

Pszczelarz z przeszło 70-letnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w branżowych czasopismach. Członek Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Miodobranie - krok po kroku

Główny przegląd wiosenny rodzin pszczelich