Portal Pszczelarski

Konkurs Pszczelarz Roku 2017 rozstrzygnięty

Ramka pszczela. Autor zdjęcia: Jarosław Gerczak

pszczelarstwo w Polsce Pszczelarz Roku 2017 Pasieka Medus Maria Kołosowska Jan Kołosowski

Czwarta edycja konkursu "Pszczelarz Roku" dobiegła końca. 10 maja 2018 roku w siedzibie Ministerstwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, która została poprzedzona konferencją "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Laureatami konkursu zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy.

Konkurs "Pszczelarz Roku" organizowany jest przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich już po raz czwarty. Według organizatorów, głównym zadaniem konkursu jest popularyzacja polskiego pszczelarstwa i dobrych praktyk pszczelarskich oraz promowanie polskiego miodu. Konkurs dedykowany jest dla wszystkich pszczelarzy, dzięki czemu stwarza okazję do integracji środowiska, wymiany doświadczeń i daje szansę na ewentualne rozpoczęcie współpracy.

Wraz z finałową galą konkursu, odbyła się również ogólnopolska konferencja pt. "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wielskich", podczas której zebrani mieli okazję wysłuchać trzech prelekcji. Podczas tej konferencji, pszczelarze mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu unijnych i krajowych środków wsparcia dostępnych w Polsce oraz uzyskania wiedzy, jakie korzyści niesie za sobą współpraca pszczelarzy i rolników. Podczas wystąpień omówiono również temat wsparcia rynku produktów pszczelich, poprzez wykorzystanie środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecny na konferencji minister Krzysztof Jurgiel przedstawił zebranym dane dotyczące pszczelarstwa w Polsce:

  • w Polsce w 2017 roku było ponad 1,55 miliona pni pszczelich oraz ponad 68 tysięcy pszczelarzy
  • Polska zajmuje 3 miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczebności pni pszczelich
  • w 2017 roku zebrano 15 tysięcy ton miodu
  • ceny miodu utrzymują się na podobny poziomie do lat ubiegłych
  • sprzedaż detaliczna jest nadal głównym kanałem dystrybucji produktów pszczelich

Minister Jurgiel zapewniał również zebranych, iż importowany miód nie stanowi konkurencji dla rynku rodzimego, a dzięki wsparciu pszczelarstwa ze środków publicznych (poprzez Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce), zarówno produkcja, jak i przetwórstwo miodu stają się coraz nowocześniejsze. Ponadto, minister zwracał uwagę na pozytywne zmiany wynikające z prowadzonych przez ministerstwo działań dotyczących zapobiegania zjawisku nadmiernej śmiertelności pszczół.

Opracowano na podstawie:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Święto Pszczelarzy – wyniki konkursu Pszczelarz Roku, http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Swieto-Pszczelarzy-wyniki-konkursu-Pszczelarz-Roku, Data publikacji: 2018.05.10, Data odczytu: 2018.05.12Liczba wyświetleń artykułu: 2109

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2018-05-16 21:03:25

Gratuluję! To tytuł, który zobowiązuje! :)  Współpracują z portalem:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Kontrola jakości miodu

Właściwości i zastosowanie miodu

Skład miodu

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska działająca na terenie województwa mazowieckiego, zrzeszająca okoliczne koła pszczelarzy. Związek dba o edukację pszczelarzy zapraszając do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza ciekawych wykładowców, a poprzez swoje działania umożliwia członkom kół zaopatrzenie w matki, leki i sprzęt pszczelarski.

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska założona przed II wojną światową działająca głównie na terenie powiatu mińskiego, ale zrzeszająca również pszczelarzy z innych rejonów. Celem Koła jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pszczelarstwa i ekologii. Duży nacisk kładziony jest na edukację pszczelarzy jak również poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży o roli pszczół w ekosystemie.

I Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Michał Piątek

Michał Piątek

Ekspert Portalu Pszczelarskiego

Pszczelarz, właściciel serwisu www.pogodnypiatek.pl, w którym prowadzi blog pszczelarski i zamieszcza nakręcone przez siebie filmy. Jeden z autorów dwumiesięcznika „Pasieka”, organizator konferencji pszczelarskich, wykładowca.

Współdziałanie pszczelarzy w zakresie promocji i sprzedaży

IV Konferencja KD Pszczółka - podsumowanie wydarzenia

I Konferencja Pszczelarskiego Klubu Dyskusyjnego Pszczółka między Łodzią a Warszawą - przebieg spotkania