Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018 - II edycja

pszczelarstwo kujawsko-pomorskie wydarzenie pszczelarskie marzec 2018 2018 Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018 dofinansowanie pasieki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił drugą edycję Programu priorytetowego bioróżnorodności poprzez działania na rzecz populacji pszczół 2018. Wnioski będą przyjmowane jedynie przez kilka dni.

Podczas prowadzonego w styczniu 2018 naboru, zainteresowanie beneficjentów było tak wysokie, że już w ciągu kilku pierwszych godzin przyjmowania wniosków wyczerpano przewidziany na ten cel budżet. Przyjęto bowiem 134 wnioski, na łączną kwotę prawie 670 tysięcy złotych.

Druga tura programu odbędzie się w marcu 2018. Wnioski będą przyjmowane od 12 do 16 marca 2018 roku. Zasady uczestnictwa w programie oraz zakresu dofinansowania pozostały bez zmian, poza zakazem ubiegania się o dofinansowanie przez beneficjentów, jacy w pierwszej edycji programu (styczeń 2018) uzyskali pełną kwotę dofinansowania.

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu można pobrać wniosek o dofinansowanie, zapoznać się z zasadami drugiej edycji programu oraz wzorem umowy podpisywanej z beneficjentami. W celu sprawnego przeprowadzenia drugiej tury programu udostępniono również listę najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami.

Dokumenty do pobrania:

Program priorytetowy ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018

Regulamin Programu priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018

Wzór umowy o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018

Pomoc publiczna druk nr 2 (4a)

Pomoc publiczna fomularz (4c)

Opracowano na podstawie: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Uwaga! Rusza druga edycja Programu priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018!, http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-345-uwaga_rusza_druga_edycja_programu.html, Data publikacji: 21.02.2018, Data odczytu: 2018.02.22

Czytaj również:

Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018 - zasady

 Liczba wyświetleń artykułu: 1894

Komentarze z forum pszczelarskiego

Naturszczyk 2018-03-03 07:54:53

Chyba już nie wydam kolejnych 450zł na wniosek.
Są nowe zmienione formularze.
Powinno być tak, ze w pierwszej kolejności powinni być rozpatrywani ci, którzy się nie załapali w I turze.  Współpracują z portalem:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Właściwości i zastosowanie miodu

Kontrola jakości miodu

Skład miodu

Arboretum Inspiruje

Arboretum Inspiruje

Partner serwisu

Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W tym roku działania projektowe skupiają się wokół pszczół. Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagam pszczołom”. Więcej na Facebook'u: Arboretum-Inspiruje

Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom

Arboretum Inspiruje podczas Święta Pszczół

Kolorowanka o pszczołach dziełem gimnazjalistek

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska założona przed II wojną światową działająca głównie na terenie powiatu mińskiego, ale zrzeszająca również pszczelarzy z innych rejonów. Celem Koła jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pszczelarstwa i ekologii. Duży nacisk kładziony jest na edukację pszczelarzy jak również poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży o roli pszczół w ekosystemie.

I Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Kuba

Kuba

Autor przepisów i bloga Kuba w kuchni (z małą pomocą Mamy)

Jeden z najmłodszych kucharzy w Polsce. Ma 5 lat. Bardzo lubi pływać, śpiewać, czytać i rysować.

Babeczki orzechowo-bananowe z polewą miodową