Portal Pszczelarski

Pestycydy i Varroa Destructor jako 2 główne powody masowego wymierania pszczół

Pszczoły na trawie

pszczelarstwo na świecie pszczelarstwo w USA przyczyny masowego ginięcia pszczół Colony Collapse Disorder CCD pestycydy varroa destructor

Na portalu Kalendarz Rolników pojawił się artykuł analizujący przyczyny wymierania pszczół. Zgodnie z przedstawionymi tam danymi, problem zmniejszenia kolonii pszczoły miodnej przybiera na sile. Za przykład może posłużyć fakt, że w USA aż 60% występujących kolonii jest wykorzystywanych głównie do zapylania kalifornijskich migdałów.

Jako pierwszy z powodów wymierania pszczół, autorzy artykuły podali zjawisko nagłej masowej utraty dorosłych pszczół z ula (Colony Collapse Disorder - CCD). Co prawda, nie znaleziono jak na razie jednoznacznej przyczyny występowania tego zjawiska, jednakże istnieją przesłanki, aby sądzić, że zależy ono od kombinacji różnych czynników. Zalicza się do nich przede wszystkim:

  • obniżenie odporności pszczół,
  • występowanie warrozy,
  • zatrucie pszczół pestycydami,
  • działanie czynników stresogennych,
  • globalne ocieplenie, a także
  • wirusy izraelskiego i kaszmirskiego paraliżu pszczół.

Obecnie prowadzone są liczne badania analizujące wpływ pestycydów na zachowanie pszczół. Przytoczone zostały między innymi badania naukowców z University of Maryland i amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, opublikowane w 2013 roku, z których wynika, że również fungicydy miały wpływ na zachowania pszczół, które - po kontakcie z toksycznym pyłkiem - wykazywały między innymi duży spadek odporności na pasożyty.

W związku z tymi doniesieniami, według autorów artykułu, konieczne jest informowanie o szkodliwości tego typu preparatów na ich etykietach oraz zmiena dotychczasowej techniki oprysków.

Jako drugi powód umieralności pszczół przytoczono pasożyty, a przede wszystkim Varroa Destructor, który żywi się hemolimfą pszczół.

Opracowano na podstawie:

Kalendarz Rolników, Co zabija pszczoły? Czy te owady wyginą całkowicie i przestaną zapylać rośliny uprawne?, http://www.kalendarzrolnikow.pl/1342/co-zabija-pszczoly-czy-owady-te-wygina-calkowicie-i-przestana-zapylac-rosliny-uprawne, Data publikacji: 2018.01.27, Data odczytu: 2018.01.27

Czytaj również:

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Badania prof. Berenbaum wykazały, że niektóre pestycydy przyciągają pszczołyLiczba wyświetleń artykułu: 2063

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2018-01-31 19:04:19

W praktyce to żadna nowość. Od dłuższego czasu coraz więcej się mówi, że zmniejszanie się populacji pszczół wynika z kilku czynników jednocześnie. Wciąż jednak pozostaje zagadką których :)

Bikej0909 2018-03-06 13:51:32

pestycydy osłabiaja układ odporniosciowy a pszczoły wtedy sa mniej odporne na wirusy ktore przenosi warroza i wystarczy z koncem lata około 1tys pasozytów( gdzie te 1tys jest tylko z około 2-3 przezimowanych pasozytów) i rodzina wczesna jesienia umiera-jest pusty ul, kiedys bylo mniej srodków ochrony roslin i moglo byc w tym samym czasie około 2-3 tys pasozytów i bylo ok, glowny odpowiedzilany to glifosafy z randapu i neoniko...  Współpracują z portalem:

SKN Apis

SKN Apis

Partner serwisu

Studenckie Koło Naukowe "Apis" funkcjonuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierując swoje działania do wszystkich miłośników owadów użytkowych.

Zbiórka nasion i sadzonek roślin miododajnych i pyłkodajnych. SKN Apis 2016

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Właściwości i zastosowanie miodu

Kontrola jakości miodu

Skład miodu

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Pszczoły olbrzymie i czarny miód leśny

Konferencja Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Środowiskiem

Projekt Bartnik i polskie więziennictwo

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Podział miodów pitnych