Portal Pszczelarski

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa - III sezon zakończony

pszczelarstwo w Polsce Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa ARR Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego zakończyła realizację trzeciego sezonu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa oraz rozpoczęła kolejny na lata 2016-2019. W ramach zakończonego naboru do Agencji wpłynęło blisko 400 projektów. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez program Agrobiznes w TVP, większość wniosków zatwierdzono. Zgodnie z dostępnymi danymi, największą popularnością cieszyła się refundacja zakupu sprzętu niezbędnego w pasiece. 

Pracownicy Agencji przypominają, że zrealizowane projekty wraz z fakturami należy rozliczyć do 15 lipca 2017 roku. Zgodnie z danymi szacunkowymi, co roku w ramach tego programu wspieranych jest kilkadziesiąt tysięcy pszczelarzy. Przez okres 12 lat jego trwania, pszczelarze otrzymali łączną pomoc wysokości ponad 200 milionów złotych, która w większości została przeznaczona na zakup leków do zwalczania warrozy, a także na zakup pszczół.

Opracowano na podstawie:
Sady Ogrody, Wsparcie dla pszczelarzy. Do ARR wpłynęło blisko 400 projektów, http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/wsparcie_dla_pszczelarzy_do_arr_wplynelo_blisko_400_projektow,8171.html, data publikacji: 2016.12.27, data odczytu: 2016.12.27.Liczba wyświetleń artykułu: 1605

Komentarze z forum pszczelarskiego

tulipan 2017-02-26 12:14:54

bylem w swojej agenci poinformowano mnie że o dopłatach dla pszczelarzy nie ma zadnych dopłat tak się pomaga przczelarzom w naszym terenie

oro54 2017-02-26 15:55:25

Aby skorzystać z refundacji w ramach programów ARR pszczelarz musi należeć do organizacji pszczelarskiej np: PZP lub SPP Polanka, musi mieć opłacone składki, posiadać minimum 10 rodzin oraz mieć pasiekę zgłoszoną do Powiatowego Weterynarza.  Współpracują z portalem:

Michał Piątek

Michał Piątek

Ekspert Portalu Pszczelarskiego

Pszczelarz, właściciel serwisu www.pogodnypiatek.pl, w którym prowadzi blog pszczelarski i zamieszcza nakręcone przez siebie filmy. Jeden z autorów dwumiesięcznika „Pasieka”, organizator konferencji pszczelarskich, wykładowca.

II Konferencja Pszczelarska Klubu Dyskusyjnego Pszczółka - przebieg wydarzenia

III Konferencja Pszczelarska Klubu Dyskusyjnego Pszczółka - przebieg wydarzenia

I Konferencja Pszczelarskiego Klubu Dyskusyjnego Pszczółka między Łodzią a Warszawą - przebieg spotkania

Luiza Dawidowicz

Luiza Dawidowicz

Autorka publikacji

Doktorantka na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Absolwentka kierunków: ochrona środowiska na UAM w Poznaniu oraz ogrodnictwo na UP w Poznaniu. Interesuje się projektowaniem ogrodów, urządzaniem i pielęgnacją zieleni, a także rewitalizacją zdegradowanych obszarów. W swoim działaniu łączy wiedzę zdobytą na obu kierunkach studiów z zamiłowaniem artystycznym oraz florystycznym. Uwielbia rośliny, zwierzęta, pracę w ogrodzie, podróże bliskie i dalekie. Działa w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu, w którym pełni funkcję wiceprezesa Sekcji Florystycznej.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 1.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 2.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 3.