Portal Pszczelarski

Zmiany w podatkach i składkach ZUS dla pszczelarzy w 2017 roku

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie podatki dla pszczelarzy w 2017 roku składki ZUS pszczelarzy w 2017 roku

Nowy rok (2017) zawsze wiąże się ze zmianami w przepisach podatkowych i podwyżkach w składkach ZUS. Co tym razem przyniesie on pszczelarzom? 

 

SPIS TREŚCI:
1. Zmiana wysokości wskaźników norm szacunkowych dla działów specjalnych produktów rolnych
2. Zmiany w podatku rolnym i podatku od nieruchomości
3. Zmiana wysokości składek ZUS po nowym roku (2017)
4. Wyższy limit dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 2017

 

1. Zmiana wysokości wskaźników norm szacunkowych dla działów specjalnych produktów rolnych 
W przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jedną z form opodatkowania jest rozliczenie na podstawie norm szacunkowych dochodów (więcej na ten temat w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania). Wysokość norm uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolnej, który cyklicznie publikuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik opublikowany w 2016 potwierdza spadek cen o 2,8%. Oznacza to, że w 2017 r. zostaną obniżone normy szacunkowe dochodu. Potwierdzenie znajduje się w projekcie Rozporządzenia[1], w którym norma szacunkowa dochodu wynosi 3,26 zł za 1 rodzinę. Dla porównania do końca 2016 r. wynosi ona 3,35 zł.

2. Zmiany w podatku rolnym i podatku od nieruchomości
Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem[2] GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 52,44 za 1 kwintal. Stawka podatku rolnego w porównaniu do stawki obowiązującej, zmniejszy się więc nieznacznie.

Stawka do ustalenia podatku rolnego za 2017 rok wynosi odpowiednio:
- dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 131,10 zł;
- dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 262,20 zł.

Z kolei na maksymalne stawki dla podatku od nieruchomości mają wpływ ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2016 r., ceny spadły o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wynika z tego, że stawki maksymalne dla podatku od nieruchomości w 2017 spadną, lecz w niewielkim stopniu.

Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje każda gmina samodzielnie w odpowiedniej uchwale, nie mogą być one jednak wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

3. Zmiana wysokości składek ZUS po nowym roku (2017)
Rząd wyszedł z propozycją zmian w opłacaniu składek ZUS w zależności od osiągniętego dochodu. Wstępnie określono, że zmiany nastąpią dopiero od 2018 r. Oznacza to, że do tego czasu przedsiębiorcy płacić będą składki ZUS na dotychczasowych zasadach. I niestety od nowego roku (2017), ponownie ulegną one podwyższeniu.

Podstawa wymiaru składek wyliczana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które znacznie wzrosło w tym roku. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2017 wynosić będą odpowiednio:
- składka na ubezpieczenie społeczne: 810,51 zł;
- składka na Fundusz Pracy: 62,50 zł.
Jest to wzrost o prawie 5% w stosunku do składek z tego roku (2016). 

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Podstawa składki zdrowotnej ustalana jest odrębnie, a jej wartość zależy od wskaźnika, który zostanie opublikowany dopiero w styczniu.

Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po uwzględnieniu podwyżki od stycznia 2017 r., podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 600 zł. Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne, bez składki zdrowotnej będą wynosić 190,62 zł. Składka na Fundusz Pracy nie jest opłacana przy uldze.

4. Wyższy limit dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 2017
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest możliwe do określonego limitu przychodów. Do końca 2016 r. obowiązuje limit w wysokości 1 200 000 euro. Od nowego roku wspominany limit wzrośnie, na mocy projektu ustawy[3] do poziomu 2 000 000 euro.

Przeliczenie limitu przychodów dla KPiR, dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W związku z tym, że średni kurs euro na dzień 3.10.2016 r. wynosił 4,2976 zł, limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2017 wynosić będzie 8.595.200 zł. Oczywiście pod warunkiem podpisania ustawy w wersji przedstawionej w projekcie.

O ile zmiany w niektórych przepisach podatkowych oraz spadek poszczególnych podatków jest korzystny dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, o tyle rozczarowuje kolejna podwyżka w składkach ZUS, które już teraz są dużym obciążeniem dla drobnych przedsiębiorców, jakimi są pszczelarze. 

Opracowano na podstawie:

[1] Projekt rozporządzenia z 1 września 2016 r. Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.
[2] Prezesa GUS z 18 października 2016 r. (M. P. poz. 993)
[3] Projekt ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 3580

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk

2016-12-19 20:15:42

Ci pszczelarze, którzy prowadzą działalność gospodarczą odczują to najbardziej... Znowu ZUS do góry...

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.