Portal Pszczelarski

Obowiązki pszczelarza na koniec roku podatkowego

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki obowiązki pszczelarza spis z natury

Koniec roku wiąże się z szeregiem obowiązków dla podatników, ale również i pszczelarzy. O czym trzeba pamiętać i jak rozliczyć się z fiskusem za uzyskane dochody w tym roku?

 

SPIS TREŚCI:
1. Sporządzenie spisu natury - zmiany w przepisach
2. Złożenie deklaracji PIT-28 dotyczącej rozliczenia sprzedaży bezpośredniej
3. Kto musi złożyć zeznania roczne?

 

1. Sporządzanie spisu natury - zmiany w przepisach 
Na koniec roku podatkowego, czyli zwykle na dzień 31 grudnia, przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów, księgi handlowe lub ewidencję przychodów, zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury obejmującego przede wszystkim towary handlowe i materiały. Wyceny ich wartości dokonuje się na podstawie ceny zakupu lub ceny nabycia, o czym decyduje sam przedsiębiorca.

W kwietniu tego roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie[1], które zniosło obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia u podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Jakie elementy muszą być zawarte w spisie z natury? Prawidłowy spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
- datę sporządzenia spisu,
- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
- szczegółowe określenie: towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady,
- jednostkę miary,
- ilość stwierdzoną w czasie spisu,
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, 
- łączną wartość spisu z natury, 
- klauzulę: "Spis zakończono na pozycji...",  
- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). 

Ponadto należy pamiętać, że przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

2. Złożenie deklaracji PIT-28 dotyczącej rozliczenia sprzedaży bezpośredniej 
Opodatkowanie oraz opłacenie zaliczki na podatek zryczałtowany z tytułu sprzedaży bezpośredniej omawiałam szerzej w artykule ,,Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych”.
Po zakończeniu roku przyszedł czas na rozliczenie sprzedaży za rok poprzedni. Poseł Mirosław Maliszewski w odpowiedzi na zapytanie nr 8234 w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców, przetworzonych we własnym gospodarstwie potwierdził, że opodatkowanie przychodu wg 2% stawki zobowiązuje do złożenia zeznania PIT-28. Termin złożenia niniejszego zeznania upływa 31 stycznia roku następnego.

3. Kto musi złożyć zeznania roczne? 
Każdy, kto uzyskał dochód z tytułu[2]:
- stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
- działalności wykonywanej osobiście,
- pozarolniczej działalności gospodarczej,
- działów specjalnych produkcji rolnej,
- najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,
- kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Jak wiadomo podatek zryczałtowany rozlicza się do końca stycznia. Natomiast z tytułu podatku rozliczanego na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego trzeba się rozliczyć do końca kwietnia. Trzeba również pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą się rozliczać również wtedy, gdy zamiast dochodu osiągną stratę z działalności. 

Pszczelarze prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, rozliczający się na podstawie norm szacunkowych dochodu, muszą pamiętać o złożeniu urzędowi skarbowemu do 20 stycznia deklaracji PIT-6, w której określą rozmiar zamierzonej produkcji w nowym roku podatkowym. 

Opracowano na podstawie:

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 467)
[2] Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 3719

Komentarze z forum pszczelarskiego

Adam_Poch

2016-12-23 14:50:45

Obowiązków co nie miara... i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze więcej z każdym rokiem!

Bikej0909

2017-01-09 10:13:47

szukaja jeleni aby tylkopłacic i płacic a czy w ministerstwie nie wiedza ze jak nawet ni emasz tych 80 uli to kupujac wiele "rzeczy" do pasieki płaci sie juz podatek
np. paliwo do obsługi pasieki, woda, farby do malowania uli, auto do obsługi i podatek od wzbogacenia, czesci gdzie tez sa podatki, kupuje noe ule i tez jest tam podatek, itd itp, np nowa przyczepa do wozenia uli 17tys a w tym 23% podatku i do budzetu czyli samego podatkum posredniego jest b duzo w hodowli pszczol

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.