Portal Pszczelarski

Obowiązki pszczelarza na koniec roku podatkowego

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki obowiązki pszczelarza spis z natury

Koniec roku wiąże się z szeregiem obowiązków dla podatników, ale również i pszczelarzy. O czym trzeba pamiętać i jak rozliczyć się z fiskusem za uzyskane dochody w tym roku?

 

SPIS TREŚCI:
1. Sporządzenie spisu natury - zmiany w przepisach
2. Złożenie deklaracji PIT-28 dotyczącej rozliczenia sprzedaży bezpośredniej
3. Kto musi złożyć zeznania roczne?

 

1. Sporządzanie spisu natury - zmiany w przepisach 
Na koniec roku podatkowego, czyli zwykle na dzień 31 grudnia, przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów, księgi handlowe lub ewidencję przychodów, zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury obejmującego przede wszystkim towary handlowe i materiały. Wyceny ich wartości dokonuje się na podstawie ceny zakupu lub ceny nabycia, o czym decyduje sam przedsiębiorca.

W kwietniu tego roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie[1], które zniosło obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia u podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Jakie elementy muszą być zawarte w spisie z natury? Prawidłowy spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
- datę sporządzenia spisu,
- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
- szczegółowe określenie: towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady,
- jednostkę miary,
- ilość stwierdzoną w czasie spisu,
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, 
- łączną wartość spisu z natury, 
- klauzulę: "Spis zakończono na pozycji...",  
- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). 

Ponadto należy pamiętać, że przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

2. Złożenie deklaracji PIT-28 dotyczącej rozliczenia sprzedaży bezpośredniej 
Opodatkowanie oraz opłacenie zaliczki na podatek zryczałtowany z tytułu sprzedaży bezpośredniej omawiałam szerzej w artykule ,,Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych”.
Po zakończeniu roku przyszedł czas na rozliczenie sprzedaży za rok poprzedni. Poseł Mirosław Maliszewski w odpowiedzi na zapytanie nr 8234 w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców, przetworzonych we własnym gospodarstwie potwierdził, że opodatkowanie przychodu wg 2% stawki zobowiązuje do złożenia zeznania PIT-28. Termin złożenia niniejszego zeznania upływa 31 stycznia roku następnego.

3. Kto musi złożyć zeznania roczne? 
Każdy, kto uzyskał dochód z tytułu[2]:
- stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
- działalności wykonywanej osobiście,
- pozarolniczej działalności gospodarczej,
- działów specjalnych produkcji rolnej,
- najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,
- kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Jak wiadomo podatek zryczałtowany rozlicza się do końca stycznia. Natomiast z tytułu podatku rozliczanego na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego trzeba się rozliczyć do końca kwietnia. Trzeba również pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą się rozliczać również wtedy, gdy zamiast dochodu osiągną stratę z działalności. 

Pszczelarze prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, rozliczający się na podstawie norm szacunkowych dochodu, muszą pamiętać o złożeniu urzędowi skarbowemu do 20 stycznia deklaracji PIT-6, w której określą rozmiar zamierzonej produkcji w nowym roku podatkowym. 

Opracowano na podstawie:

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 467)
[2] Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 6322

Komentarze z forum pszczelarskiego

Adam_Poch 2016-12-23 14:50:45

Obowiązków co nie miara... i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze więcej z każdym rokiem!

Bikej0909 2017-01-09 10:13:47

szukaja jeleni aby tylkopłacic i płacic a czy w ministerstwie nie wiedza ze jak nawet ni emasz tych 80 uli to kupujac wiele "rzeczy" do pasieki płaci sie juz podatek
np. paliwo do obsługi pasieki, woda, farby do malowania uli, auto do obsługi i podatek od wzbogacenia, czesci gdzie tez sa podatki, kupuje noe ule i tez jest tam podatek, itd itp, np nowa przyczepa do wozenia uli 17tys a w tym 23% podatku i do budzetu czyli samego podatkum posredniego jest b duzo w hodowli pszczol  Współpracują z portalem:

Monika Czyżewska

Monika Czyżewska

Tęsknota za zdrowym, prostym, jakościowym życiem blisko natury, wolnym od chemii zaprowadziła mnie do momentu w życiu, kiedy zaczęłam wypiekać domowe chleby, przygotowywać przetwory no i... domowe kosmetyki. Na moim blogu www.naturalnie-ze-naturalnie.blogspot.com dzielę się z pomysłami na mydła naturalne ręcznie robione i nie tylko. Mam nadzieję, że tak jak ja zmienicie swoje postrzeganie pielęgnacji i zdrowia i stanie się to Waszym stylem życia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Partner serwisu

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie realizowany jest projekt ekologiczny "Pszczoły Lubię". Projekt jest laureatem konkursu grantowego "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorkami projektu są Elżbieta Piotrak i Magdalena Palińska.

Pszczoły Lubię. Cz. 2.

Pszczoły Lubię. Cz. 1.

Tadeusz Kąkol

Tadeusz Kąkol

Autor tekstów

Emerytowany nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych. Obecnie zajmuje się pszczołami (12 uli) i ogrodnictwem (rośliny miododajne) w Grabowcu koło Zamościa.

Pyłek kwiatowy a pyłek pszczeli

Pszczelarz, a kto to taki?

Propolis - produkt pszczeli

Emilia

Emilia

Autorka przepisów kulinarnych oraz bloga Kuchenna Kontrrewolucya

Całkiem świeżo upieczona tak mama, jak blogerka kulinarna. Fascynatka dobrej kuchni i słowiańskiego folkloru.

Naleśniki ze skórką cytrynową i pyłkiem pszczelim

Kutia wigilijna z miodem pitnym

Pularda w złotem kolorze z kartoflanymi kulkami