Portal Pszczelarski

Przygotowanie projektów w ramach programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich 2016/2017

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich Agencja Rynku Rolnego ARR

Pierwszym krokiem w celu uzyskania dofinansowania pasieki jest złożenie projektu przez podmiot uprawniony. Przed wypełnieniem projektu należy zapoznać się z kryteriami, które są potrzebne, żeby spełnić wszystkie wymagania dotyczące danego projektu. 

 

SPIS TREŚCI:
1. Formularze z podziałem na realizowane projekty WRPP 2016/2017
2. Wymagania dla projektów w ramach WRPP 2016/2017
3. Artykuły powiązane

 

1. Formularze z podziałem na realizowane projekty WRPP 2016/2017 
Podmioty zainteresowane udziałem w mechanizmie Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich muszą sporządzić i złożyć projekt na formularzach według planowanego działania:
- szkolenie (załącznik nr 1) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz konferencje;
- zakup sprzętu pszczelarskiego (załącznik nr 2) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup nowego sprzętu tj.: miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, kompletnych uli wszystkich typów;
- zakup leków do zwalczania warrozy (załącznik nr 3) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy;
- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (załącznik nr 4) – refundacji podlegać będą koszty:
a) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich: przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
b) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich: ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli;
- zakup pszczół (załącznik nr 5) – refundacji podlegają koszty na zakup matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, pakietów, odkładów z matkami pszczelimi;
- analiza jakości miodu (załącznik nr 6) – program refunduje koszty poniesione na analizę pyłkową miodu oraz analizę parametrów jakościowych miodu. 

2. Wymagania dla projektów w ramach WRPP 2016/2017
W przypadku poszczególnych projektów należy spełniać dodatkowe wymagania:
- szkolenia – określono szereg wymogów dotyczących tego projektu m.in.: opis kwalifikacji zawodowych wykładowców, tematy szkoleń i wykładów, grupa szkoleniowa musi obejmować co najmniej 30 osób na zajęciach teoretycznych i 15 osób na zajęciach praktycznych;
- zakup sprzętu pszczelarskiego - należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego sprzętu wraz z jego ceną;
- zakup leków do zwalczania warrozy – należy dołączyć ofertę cenową leku od lekarza weterynarii, od którego planuje się zakup;
- zakup przyczep do przewozu uli – do projektu należy dołączyć oferty handlowe przyczep, których zakup jest planowany wraz z ich ceną i warunkami technicznymi;
- analiza jakości miodu - do projektu należy dołączyć ofertę handlową laboratorium na wykonanie analiz, uwzględniającą metodykę oraz cenę wykonania poszczególnych rodzajów analiz;
- zakup pszczół – do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup matek pszczelich oraz pakietów i odkładów pszczelich z cenami jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów.

Refundowane koszty dla poszczególnych projektów oraz wymogi dodatkowe, które należy spełnić mogą utrudnić, a nawet zniechęcić do składania projektów. Jednak warto prześledzić wszystkie punkty i przejść do wypełnia projektu. 

Opracowano na podstawie: 
Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich (załącznik do Zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 07.07.2016)

3. Artykuły powiązane 

Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - koszty podlegające refundacji oraz podmioty uprawnione do składania projektów

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2016/2019 - terminarz, wymagania, kosztorys

Zasady rozliczania się w ramach projektu WRPP w latach 2016/2019

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 2190

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.