Portal Pszczelarski
Firma Łysoń
Firma Łysoń

Przygotowanie projektów w ramach programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich 2016/2017

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich Agencja Rynku Rolnego ARR

Pierwszym krokiem w celu uzyskania dofinansowania pasieki jest złożenie projektu przez podmiot uprawniony. Przed wypełnieniem projektu należy zapoznać się z kryteriami, które są potrzebne, żeby spełnić wszystkie wymagania dotyczące danego projektu. 

 

SPIS TREŚCI:
1. Formularze z podziałem na realizowane projekty WRPP 2016/2017
2. Wymagania dla projektów w ramach WRPP 2016/2017
3. Artykuły powiązane

 

1. Formularze z podziałem na realizowane projekty WRPP 2016/2017 
Podmioty zainteresowane udziałem w mechanizmie Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich muszą sporządzić i złożyć projekt na formularzach według planowanego działania:
- szkolenie (załącznik nr 1) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz konferencje;
- zakup sprzętu pszczelarskiego (załącznik nr 2) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup nowego sprzętu tj.: miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, kompletnych uli wszystkich typów;
- zakup leków do zwalczania warrozy (załącznik nr 3) – refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy;
- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (załącznik nr 4) – refundacji podlegać będą koszty:
a) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich: przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
b) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich: ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli;
- zakup pszczół (załącznik nr 5) – refundacji podlegają koszty na zakup matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, pakietów, odkładów z matkami pszczelimi;
- analiza jakości miodu (załącznik nr 6) – program refunduje koszty poniesione na analizę pyłkową miodu oraz analizę parametrów jakościowych miodu. 

2. Wymagania dla projektów w ramach WRPP 2016/2017
W przypadku poszczególnych projektów należy spełniać dodatkowe wymagania:
- szkolenia – określono szereg wymogów dotyczących tego projektu m.in.: opis kwalifikacji zawodowych wykładowców, tematy szkoleń i wykładów, grupa szkoleniowa musi obejmować co najmniej 30 osób na zajęciach teoretycznych i 15 osób na zajęciach praktycznych;
- zakup sprzętu pszczelarskiego - należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego sprzętu wraz z jego ceną;
- zakup leków do zwalczania warrozy – należy dołączyć ofertę cenową leku od lekarza weterynarii, od którego planuje się zakup;
- zakup przyczep do przewozu uli – do projektu należy dołączyć oferty handlowe przyczep, których zakup jest planowany wraz z ich ceną i warunkami technicznymi;
- analiza jakości miodu - do projektu należy dołączyć ofertę handlową laboratorium na wykonanie analiz, uwzględniającą metodykę oraz cenę wykonania poszczególnych rodzajów analiz;
- zakup pszczół – do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup matek pszczelich oraz pakietów i odkładów pszczelich z cenami jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów.

Refundowane koszty dla poszczególnych projektów oraz wymogi dodatkowe, które należy spełnić mogą utrudnić, a nawet zniechęcić do składania projektów. Jednak warto prześledzić wszystkie punkty i przejść do wypełnia projektu. 

Opracowano na podstawie: 
Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich (załącznik do Zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 07.07.2016)

3. Artykuły powiązane 

Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - koszty podlegające refundacji oraz podmioty uprawnione do składania projektów

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2016/2019 - terminarz, wymagania, kosztorys

Zasady rozliczania się w ramach projektu WRPP w latach 2016/2019

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 2659

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2016/2019 - terminarz, wymagania, kosztorys

Sylwia Zielińska

Sylwia Zielińska

Konsultant serwisu

Doktorantka na Uniwersytecie Rzeszowskim, członkini Koła Naukowego Technologów Żywności FERMENT. Interesuje się toksykologią żywności i zanieczyszczeniem środowiska. Dokładna analizatorka i badaczka składu chemicznego miodu. Poza uczelnią, wraz z przyjaciółką ekotesterka i propagatorka żywności ekologicznej (ekotester.pl - strona w przygotowaniu), działaczka w stowarzyszeniu oraz miłośniczka tańca i motocykli.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 3.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 2.

Jak sprawdzić rodzaj miodu? Miód spadziowy. Cz. 1.

Grzegorz Belica

Grzegorz Belica

Autor tekstów oraz Koordynator Fab Lab Łódź

Fab Lab Łódź to organizacja propagująca idee zrób to sam, samowystarczalności i rozwoju umiejętności praktycznych. Jednym z elementów jaki rozwijają jest edukacja w zakresie hodowli pszczół i roli jaką pełnią w naturze i gospodarce człowieka.

Warsztaty pszczelarskie w Fab Lab Łódź - relacja z wydarzenia

III edycja warsztatów: Sami robimy ul wielkopolski

Warsztat: Sami robimy ul wielkopolski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Partner serwisu

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie realizowany jest projekt ekologiczny "Pszczoły Lubię". Projekt jest laureatem konkursu grantowego "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorkami projektu są Elżbieta Piotrak i Magdalena Palińska.

Pszczoły Lubię. Cz. 2.

Pszczoły Lubię. Cz. 1.