Portal Pszczelarski

Dotacje dla małych przetwórców miodu

pszczelarstwo w Polsce małe przetwórstwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rusza program pomocy dla osób zajmujących się tak zwanym "małym przetwórstwem". Wnioski, zaczynając od ostatnich dni września, będzie można składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak 30 sierpnia poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w dniach od 29 września do 28 października 2016 można składać wnioski w zakresie wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi oraz ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wsparciem tym zostaną objęci także producenci miodu. Aby dofinansowanie otrzymać, należy rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Po podpisaniu z Agencją odpowiedniej umowy, to znaczy po przyjęciu wniosku i otrzymaniu zapewnienia, że proponowana działalność spełnia wymagania, należy zarejestrować swoją działalność przetwórczą. Wniosek złożyć może rolnik, domownik lub małżonek rolnika ubezpieczony w KRUS. 

Maksymalny zwrot kosztów, jaki pszczelarz może otrzymać w ramach tego programu, to 50% wartości poniesionych nakładów, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi 300 tysięcy złotych. Minimalna kwota pomocy nie może być mniejsza, niż 10 tysięcy złotych. 

W ramach wsparcia można dokonać zakupu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń, także używanych. Kolejność wypłat ustalana jest na podstawie programu punktowego, w którego zakres wchodzi między innymi innowacyjność operacji oraz przetwarzanie produktów pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. 

Opracowano na podstawie: 
Parlamentarny.pl, Od 29 września nabór wniosków na "małe przetwórstwo", http://www.parlamentarny.pl/gospodarka/od-29-wrzesnia-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo,13480.html, data publikacji 2016.08.30, data odczytu 2016.09.12.

Zobacz również:

Pomoc finansowa dla grup producenckich w ramach PROW 2014-2020Liczba wyświetleń artykułu: 4815

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-09-14 09:08:00

Szkoda, że nie biorą pod uwagę również osoby ubezpieczone w ZUSie... Promowanie KRUSu jest dość nie w porządku...  Współpracują z portalem:

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Podział miodów pitnych

Karolina Wronowska

Karolina Wronowska

Studentka biologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania na temat profilaktyki i zwalczania warrozy u pszczoły miodnej.

Varroa sp. jako immunosupresor chorób wirusowych

Oddziaływanie Varroa destructor na rodzinę pszczelą

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Skład miodu

Właściwości i zastosowanie miodu

Kontrola jakości miodu

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska działająca na terenie województwa mazowieckiego, zrzeszająca okoliczne koła pszczelarzy. Związek dba o edukację pszczelarzy zapraszając do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza ciekawych wykładowców, a poprzez swoje działania umożliwia członkom kół zaopatrzenie w matki, leki i sprzęt pszczelarski.