Portal Pszczelarski

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki pośrednik handlu produktów pszczelich

W każdej działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodu ponosi się różne wydatki, uzależnione od rodzaju prowadzonej dziłalności. Jakie wydatki ponosi pośrednik w handlu produktami pszczelimi? W jaki sposób rozliczyć poniesione koszty w PKPiR?

 

SPIS TREŚCI:
1. Rodzaje kosztów ujmowanych w PKPiR
2. Koszty ponoszone przez pośrednika handlu produktów pszczelich
3. Jak prawidłowo ewidencjonować koszty w PKPiR? Przykład rozliczenia
4. Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich - artykuły powiązane

 

1. Rodzaje kosztów ujmowanych w PKPiR
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy do wyliczenia dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ewidencji tej ujmuje się zatem tylko wydatki, które są zaliczane do kosztów podatkowych. Koszty podatkowe to takie, które biorą czynny udział w uzyskaniu lub zabezpieczeniu przychodu, w sposób pośredni lub bezpośredni.

Ujmowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów następuje zasadniczo z podziałem na cztery rodzaje kosztów:
1. zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) - zapisy zakupu towarów i materiałów dokonuje się w cenach zakupu;
2. koszty uboczne zakupu (kolumna 11) - dotyczą transportu, załadunku i wyładunku, a także ubezpieczenia w drodze zakupionych towarów lub materiałów;
3. wynagrodzenia (kolumna 12) - wypłacone pracownikom w gotówce lub w naturze wynagrodzenia ujmuje się w kwocie brutto. W kolumnie tej ujmuje się wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wpisu dokonuje się na podstawie listy płac lub innych dowodów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia.
4. pozostałe wydatki (kolumna 13) - ujmuje się takie wydatki jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, wodę, opłatę za telefon, zakup paliwa, wydatki dotyczące reklamy i marketingu, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę i wartość zakupionego wyposażenia. 

Pozostaje jeszcze do dyspozycji kolumna wolna (kolumna 15), w której można wpisywać inne operacje niewymienione w powyższych kolumnach. 

Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który został poszerzony o koszty działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16). 

2. Koszty ponoszone przez pośrednika handlu produktów pszczelich
Posiadanie własnej pasieki wiąże się z ponoszeniem kosztów takich jak: koszty zakupu uli, koszty zakupu rodzin pszczelich, zakup narzędzi i sprzętu do pracy przy pszczołach oraz zbierania miodu czy leki dla pszczół. 

Pośrednika handlu produktów pszczelich takie wydatki nie dotyczą. W zamian jednak ponosi koszty m.in.: 
- zakupu miodu;
- badań laboratoryjnych i innych zezwoleń;
- koszty opakowania tj. słoiki, zakrętki i etykiety;
- transport i dystrybucja;
- wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt tj. urządzenia do dekrystalizacji miodu, urządzenia do rozlewania i porcjowania miodu oraz pozostały sprzęt;
- koszty urządzenia, a niejednokrotnie wybudowania pracowni;
- utrzymania czystości w pracowni;
- marketing i reklama.

Dochodzą do tego jeszcze koszty stałe, do których zalicza się składki na ubezpieczenia, koszty wynagrodzeń dla pracowników, czynszu i podatku od nieruchomości. 

3. Jak prawidłowo ewidencjonować koszty w PKPiR? Przykład rozliczenia
Poniżej przedstawiono przykład rozliczenia kosztów ponoszonych przez pośrednika handlu produktami pszczelimi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wykazane operacje gospodarcze są umowne i służą tylko do celów praktycznych. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

LP.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Dane kontrahenta

Opis zdarzenia gospodarczego

Przychody

Wartość sprzedanych towarów i usług

Pozostałe przychody

Razem przychód

1

2

3

4, 5

6

7

8

9

1

1.06.2016

R-k 1

Jan Kowalski

Zakup miodu

 

 

 

2

1.06.2016

FV 1

Marek Adamczyk

Transport miodu

 

 

 

3

3.06.2016

FV 2

Jakub Nowak

Koszty badań laboratoryjnych

 

 

 

4

4.06.2016

FV 3

Grażyna Kowalczyk

Zakup słoików, zakrętek, etykiet

 

 

 

5

4.06.2016

FV 4

Michał Nowakowski

Koszty reklamy i marketingu

 

 

 

6

5.06.2016

FV 5

Anna Nowak

Urządzenie do dekrystalizacji

 

 

 

7

6.06.2016

FV 6

Aneta Kowalska

Koszty czystości

 

 

 

8

10.06.2016

Dowód zapłaty

 

Zapłacone składki na ub. Społeczne i FP

 

 

 

Suma strony

 

 

 

 

Zakup towarów handlowych i materiałów

Koszty uboczne zakupy

Wydatki

Koszty działalności badawczo-rozwojowej

Uwagi

Wynagrodzenia

Pozostałe wydatki

Razem wydatki

Kolumna wolna

Opis kosztu

Wartość

10

11

12

13

14

15

16

17

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,00

850,00

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00

2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

15.500,00

100,00

 

5.100,00

5.100,00

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2016  poz. 467)

Koszty pośrednika w handlu produktami pszczelimi przewyższają koszty, które ponosi pszczelarz produkujący miód we własnej pasiece. Sprzedaż miodu przez pośrednika, aby stała się opłacalna musi odbywać się na większą skalę.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2016 poz. 467 

4. Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich - artykuły powiązane

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 5197

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk

2016-08-28 09:33:32

Z tego wynika, że jak ktoś ma dużo pieniędzy i może kupować w cenach hurtowych miód, to wyjdzie na swoje i to z dużą nawiązką. Jeżeli nie jest tak, to poprawcie mnie ;)

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.