Portal Pszczelarski

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

sprzedaż bezpośrednia opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów pszczelich

Opodatkowanie sprzedaży produktów pszczelich przetworzonych podatkiem zryczałtowanym jest prostą formę rozliczenia. Jak prawidłowo wyliczyć podatek i w jakim terminie należy go wpłacić do urzędu skarbowego? 

 

SPIS TREŚCI:
1. Przychód uzyskany ze sprzedaży bezpośredniej miodu a opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym
2. Jak zmniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy?
3. Przykład wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego
4. Schemat obliczenia zryczałtowany podatku dochodowego przy sprzedaży bezpośredniej
5. Przykład obliczenia zryczałtowany podatku dochodowego przy sprzedaży bezpośredniej
6. Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej - artykuły powiązane

 

1. Przychód uzyskany ze sprzedaży bezpośredniej miodu a opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym 
Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży bezpośredniej miodu podatkiem zryczałtowanym jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, o czym pisałam szerzej w artykule: Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie.

Kolejnym kryterium, które należy spełnić jest konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży. Ewidencja ta, powinna zawierać co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 

Jest to na tyle istotny warunek, że w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jest w sposób wadliwy, organ podatkowy określi kwotę niezaewidencjonowanego przychodu w formie oszacowania. Dlaczego ewidencja jest tak ważna? Podstawą opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest przychód, który został w tej ewidencji wykazany. Niestety przy obliczaniu dochodu nie uwzględnienia się kosztów uzyskania przychodu, ale istnieje możliwość pomniejszenia go o ewentualne odliczenia przewidziane w ustawie. 

2. Jak zmniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy? 
Obliczając podatek można dokonać odliczeń od uzyskanego przychodu w postaci zapłaconych lub zatrzymanych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym, natomiast wyliczony dochód można pomniejszyć o straty z działalności gospodarczej poniesionej w poprzednich latach. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 50% kwoty tej straty, a na odliczenie całej straty jest 5 lat podatkowych. 

Obliczony podatek można jeszcze zmniejszyć dokonując odliczenia zapłaconej lub zatrzymanej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego. Odliczenia można jednak dokonać w wysokości 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, a nie całą zapłaconą składkę. 

W przypadku nieuzyskania przychodu w danym miesiącu istnieje możliwość odliczenia zapłaconych składek w kolejnych miesiącach. Może się również zdarzyć sytuacja, że przychód był zbyt niski, aby odliczyć pełne składki, wówczas kwota nieodliczonej składki przechodzi do rozliczenia na następny miesiąc. 

Istotny jest fakt, że w danym miesiącu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone lub pobrane w tym miesiącu. Nie ma znaczenia czy są to składki bieżące, zapłacone z wyprzedzeniem, czy składki zaległe. 

3. Przykład wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego 
Opłacając podatek zryczałtowany należy pamiętać, że jest się zobowiązanym wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy, których otrzymane przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25000 euro, mogą opłacać podatek kwartalnie, tj. do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania podatkowego. 

Osoby, które wybrały opłacanie ryczałtu co kwartał, są zobowiązane zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. 

4. Schemat obliczenia zryczałtowany podatku dochodowego przy sprzedaży bezpośredniej

Poniżej krok po kroku schemat obliczenia podatku:
1. Kwota przychodu wynikającego z ewidencji minus zapłacona składka na ubezpieczenie społeczne (w danym okresie rozliczeniowym oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w odliczeniach)
2. Przychód podlegający opodatkowaniu (zaokrąglony do pełnych złotych) x stawka procentowa podatku tj. 2%
3. Kwota podatku minus składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego (zapłacona w danym okresie rozliczeniowym oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w odliczeniach)
4. Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (zaokrąglona do pełnych złotych)

5. Przykład obliczenia zryczałtowany podatku dochodowego przy sprzedaży bezpośredniej 
W czerwcu 2016 roku osiągnięto przychód w kwocie 5000,50 zł. Nie zapłacono składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie, ponieważ sprzedaż jest prowadzona od 1 czerwca. 

Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 5001 zł 
Stawka podatku zryczałtowanego: 2% 
Kwota podatku zryczałtowanego podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 100 zł 

Na przedstawionym przykładzie można stwierdzić, że wyliczenie należnego podatku jest niezwykle proste, należy tylko pamiętać o zachowaniu pewnych zasad. 

Opracowano na podstawie: 
Ustawa z dnia 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930) 

6. Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej - artykuły powiązane

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Pszczelarz a faktura VAT RR

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 5951

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.