Portal Pszczelarski

Varroa sp. jako immunosupresor chorób wirusowych

Varroa sp. varroa destructor choroby pszczół wirusy pszczół wirus kaszmirski KBV Kashmir Bee Virus wirus chronicznego paraliżu pszczół CBPV Chronic Bee Paralysis Virus wirus ostrego paraliżu pszczół ABPV Acute Bee Paralysis Virus izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół IABPV Izrael Acute Bee Paralysis Virus wirus zdeformowanych skrzydeł DWV Deformed Wing Virus wirus choroby czarnych mateczników BQCV Black Queen Cell Virus wirus choroby woreczkowej SBV Sacbrood Virus wirus powolnego paraliżu pszczół SBPV Slow Bee Paralysis Virus

Jednym z poważnych problemów związanych z inwazją Varroa sp. jest przenoszenie wirusów, które często są powodem śmiertelnych chorób w rodzinie pszczelej.

 

SPIS TREŚCI: 
1. Varroa destructor jako wektor wirusów pszczelich
2. Co to są wirusy pszczele?
3. Varroa sp. jako immunosupresor chorób wirusowych - artykuły powiązane

 

1. Varroa destructor jako wektor wirusów pszczelich 
Wirusy związane z pszczoła miodną były znane naukowcom od 50 lat, jednak nie były uznawane za szkodliwe (Moore i in. 2012). Dopiero w ostatnim dwudziestoleciu stwierdzono, że Varroa destructor jest wektorem wielu wirusów pszczelich. W chwili obecnej na świecie wyizolowano kilkanaście różnych wirusów powodujących problemy zdrowotne u pszczoły miodnej, z których większość ma bezpośredni związek z obecnością pasożytniczego roztocza (Moore i in. 2012, Stec 2014). 

Często bywa też tak, że infekcje wirusowe przebiegają bezobjawowo. Jest to tzw. zakażenie utajone. Zdarza się również, że przez kilka lat nie obserwuje się aktywności wirusów. Przełomowym momentem jest pojawienie się czynników stresowych, które pobudzają wirusy do aktywnego namnażania się w organizmach pszczół lub czerwiu. Następstwem obecności wirusowych patogenów jest śmierć zarażonych organizmów. Często dochodzi nawet do zagłady całej kolonii pszczelej.

Występowanie inwazji pasożytniczego roztocza jest jednym z czynników przyśpieszających namnażanie się wirusów w organizmach pszczół (Chorbiński i Tomaszewska 2008). Inwazja pasożyta hamuje ekspresję genów kodujących białka odpornościowe i enzymy zaangażowane w procesach odpornościowych. W rezultacie dochodzi do zahamowania odpowiedzi komórkowej i humoralnej (Kasprzak i Topolska 2008). Varroa destructor podczas żerowania pobiera wirusy wraz z hemolimfą od zakażonej pszczoły i kiedy zmieni żywiciela, wprowadza je do organizmu kolejnego owada (Chorbiński i Tomaszewska 2008).

2. Co to są wirusy pszczele? 
Wirusy to organizmy z pograniczna materii ożywionej i nieożywionej. Nie posiadają struktury komórkowej i zbudowane są z białek i kwasu nukleinowego, który pełni funkcje przenośnika informacji genetycznej. Wirusy są niewielkich rozmiarów, największy wirus jest równy wielkością najmniejszej bakterii. Zdolne są do namnażania tylko po wtargnięciu do organizmu żywicielskiego (Ślósarz 2013). Istnieją dwa sposoby transferu wirusów między pszczołami. Droga pozioma i pionowa. Droga pozioma obejmuje przekazanie patogenu przez przejście pasożyta z pszczoły żywicielki na czerw. Natomiast, droga pionowa obejmuje zakażenie przez nasienie trutni oraz przez zarażone jaja matek pszczelich (Borsuk i in. 2012). Do chorobotwórczych wirusów związanych z występowaniem warrozy należą (Moore i in. 2012):

  • wirus kaszmirski (KBV – Kashmir Bee Virus) 
  • wirus chronicznego paraliżu pszczół (CBPV – Chronic Bee Paralysis Virus)
  • wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV – Acute Bee Paralysis Virus) 
  • izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół (IABPV – Izrael Acute Bee Paralysis Virus) 
  • wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV – Deformed Wing Virus) 
  • wirus choroby czarnych mateczników (BQCV - Black Queen Cell Virus)
  • wirus choroby woreczkowej (SBV – Sacbrood Virus) 
  • wirus powolnego paraliżu pszczół (SBPV – Slow Bee Paralysis Virus) 

Opracowano na podstawie:

Borsuk G., Olszewski K., Strachecka A., Paleolog J., Kasperek K.. 2012. Genetic and morphometric variation of the Varroa destructor developing in standard and small comb cells. Medycyna Weterynaryjna, 68: 599-602. 
Chorbiński P., Tomaszewska B. 2008. Epizootiologiczne aspekty zwalczania infekcji wirusowych w rodzinach pszczelich. Pszczelarstwo, 59: 8-9. 
Kasprzak S., Topolska G. 2008. Zakażenia wirusowe pszczoły miodnej Apis mellifera powiązane z warrozą oraz nosemozą. Medycyna Weterynaryjna 64: 1095-1097.
Moore P., Wilson M., Skinner J. 2015. Honey Bee Viruses, the deadly Varroa mite associates. http://articles.extension.org/pages/71172/honey-bee-viruses-the-deadly-varroa-mite-associates
Stec D. 2014. Co gryzie nasze pszczoły? Wszechświat 115: 95-98. 
Ślósarz J. 2013. Praktyczne aspekty hodowli pszczół. Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu IMPROFARM Poprawa Produkcji oraz Procesów Zarządzania w Rolnictwie poprzez Transfer Innowacji. 

Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej, wykonanej pod kierunkiem dr inż. Jerzego Kowala, z Zakładu Zoologii Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

3. Varroa sp. jako immunosupresor chorób wirusowych - artykuły powiązane

Varroa destructor - znaczenie i rys historyczny

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Varroa destructor - cykl życiowy i rozwojowy

Oddziaływanie Varroa destructor na rodzinę pszczelą

Metody oceny stopnia inwazji Varroa destructor

Zapobieganie i zwalczanie inwazji Varroa sp. u pszczoły miodnej

Karolina Wronowska

Karolina Wronowska

Studentka biologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania na temat profilaktyki i zwalczania warrozy u pszczoły miodnej.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 4566

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.