Portal Pszczelarski

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

opodatkowanie pasieki formy opodatkowania działalności pasiecznej sprzedaż bezpośrednia

Z początkiem 2016 roku zostały wprowadzone nowe przepisy regulujące opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej m.in. produktów pochodzenia zwierzęcego, do których zaliczane są również produkty pszczele nieprzetworzone, w tym: miód, pyłek pszczeli, pierzga i mleczko pszczele. Niestety sprzedaż bezpośrednia tych produktów jest możliwa tylko w określonych miejscach. Ponadto należy spełnić szereg wymogów weterynaryjnych przy produkcji oraz sprzedaży produktów pszczelich. Co zatem przygotował ustawodawca w zakresie form opodatkowania?

 

SPIS TREŚCI:
1. Sprzedaż bezpośrednia - jakich produktów dotyczy?
2. Sprzedaż bezpośrednia przychodem z innych źródeł
3. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
4. Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie - artykuły powiązane

 

1. Sprzedaż bezpośrednia - jakich produktów dotyczy? 
Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców, przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.[1] 

Z kolei zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje, że sprzedaż bezpośrednia obejmuje tylko produkty przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, które pochodzą z własnej hodowli. Nie dotyczy to jednak produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich, umożliwiają ich opodatkowanie według dwóch możliwości, lecz skorzystanie z każdej z nich, obwarowane jest spełnieniem dodatkowych warunków. 

2. Sprzedaż bezpośrednia przychodem z innych źródeł
Pierwszą z możliwości, jaką dał ustawodawca, jest opodatkowanie poprzez zaliczenie uzyskanych przychodów ze sprzedaży do przychodów z innych źródeł w rozumieniu updof[2] i rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy zastosowaniu stawek: 18% i 32%.

Wybierając tę formę opodatkowania trzeba jednak spełnić poniższe warunki:[3] 
a) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
b) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
c) sprzedaż następuje wyłącznie:
- w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
- na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
d) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży, a ewidencję należy posiadać w miejscu sprzedaży produktów. 

3. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
Druga propozycja opodatkowania, daje możliwość opodatkowania ryczałtem tylko uzyskanych przychodów według stawki wynoszącej 2%.

Jednak jak w przypadku każdej preferencyjnej formy, aby móc z niej skorzystać, należy o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy. W tym celu trzeba złożyć oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, należy tego dokonać przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Natomiast przy zmianie formy opodatkowania z nowym rokiem, należy złożyć oświadczenie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jest to na tyle istotne, że niespełnienie tego obowiązku, powoduje utratę możliwości skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przychodów, jednak tylko do końca tego roku podatkowego.

Opodatkowanie według ryczałtu jest możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 150.000 euro, jednak limit ten nie dotyczy pierwszego roku takiej sprzedaży.

Zryczałtowana forma opodatkowania jest możliwa pod warunkiem prowadzenia za każdy rok podatkowy ewidencji sprzedaży produktów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży, a ewidencję należy posiadać w miejscu sprzedaży produktów.

Najnowsze przepisy wychodzą naprzeciw nie tylko pszczelarzom, jednak należy pamiętać o obostrzeniach, które są z nimi związane i wybrać to, co jest najbardziej korzystne. 

Opracowano na podstawie:

[1] §2 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2015 (poz.1703)
[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
[3] art. 1 ust. 2 pkt a - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9.04.20015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 699)

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2016 r.

4. Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie - artykuły powiązane

Pszczelarz a faktura VAT RR

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 24402

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-07-25 08:54:28

Niby 2% to nie dużo ale pszczelarze bardzo dużo pieniędzy muszą inwestować w pasieki żeby utrzymać populację pszczół... Nie wiem czy wprowadzenie tego podatku to coś, co ma czemuś służyć pozytywnemu :(

wowosowa 2016-12-09 06:31:33

Dlaczego przepis o podatkach "wychodzi naprzeciw pszczelarzom" jak przewrotnie twierdzi autorka artykułu ???  Współpracują z portalem:

Stefan Jerzy Siudalski

Stefan Jerzy Siudalski

Autor artykułów

Kłodzczanin z urodzenia, obecnie mieszkaniec Warszawy. Osoba posiadające doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym: w pszczelarstwie, poszukiwaniu wody, ochronie mienia. Emerytowany redaktor naczelny pisma Ochrona mienia, wykładowca w dziedzinie technicznej ochrony mienia oraz kierownik pracowni projektowania i produkcji aparatury naukowej.

Cztery pory roku czyli piosenka o Rębkowie

Bogdan Piekarz

Bogdan Piekarz

Autor tekstów

Pszczelarz z przeszło 70-letnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w branżowych czasopismach. Członek Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Miodobranie - krok po kroku

Główny przegląd wiosenny rodzin pszczelich

Luiza Dawidowicz

Luiza Dawidowicz

Autorka publikacji

Doktorantka na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Absolwentka kierunków: ochrona środowiska na UAM w Poznaniu oraz ogrodnictwo na UP w Poznaniu. Interesuje się projektowaniem ogrodów, urządzaniem i pielęgnacją zieleni, a także rewitalizacją zdegradowanych obszarów. W swoim działaniu łączy wiedzę zdobytą na obu kierunkach studiów z zamiłowaniem artystycznym oraz florystycznym. Uwielbia rośliny, zwierzęta, pracę w ogrodzie, podróże bliskie i dalekie. Działa w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu, w którym pełni funkcję wiceprezesa Sekcji Florystycznej.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 3.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 2.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 1.

Tadeusz Kaczkowski

Tadeusz Kaczkowski

Autor artykułów

Urodziłem się na Podolu. Jestem synem pszczelarza. Prowadzę własną pasiekę od 60 lat.

Trutowienie matek pszczelich