Portal Pszczelarski

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie dział specjalny produkcji rolnej działalność rolnicza podatek rolny

Sprzedając miód z pasieki składającej się z kilkunastu lub kilkudziesięciu uli (maksymalnie do 80) nasuwa się pytanie: czy jest to działalność rolnicza i w jaki sposób ją opodatkować - podatkiem rolnym czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 

SPIS TREŚCI:
1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Opodatkowanie podatkiem rolnym
3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

 

1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Działalność rolnicza jest działalnością polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (…) zgodnie z art. 2 ust. 2 updof.[1] Jednak przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1]).

Posiadanie pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich jest zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej (o tym szerzej można przeczytać w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich – formy opodatkowania). Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży miodu w pasiece do 80 rodzin są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej, jednak nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Powyższe stanowisko potwierdza Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 9 września 2005 r. (US.III-415/21/130/05), w której uznał, że: "(…) sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1] oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych, nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, w jakim miejscu następuje sprzedaż nieprzetworzonego (naturalnego) miodu".

2. Opodatkowanie podatkiem rolnym 
Podatkiem rolnym są opodatkowane grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1 upr[2]).

Podatnicy podatku rolnego są zobowiązani do składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Istotne jest, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntu. 

A kto jest podatnikiem? Osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nie posiadająca osobowości prawnej, która jest (art. 3 ust.1 upr[2]):
a) właścicielem gruntu,
b) posiadaczem samoistnym gruntu,
c) użytkownikiem wieczystym gruntu,
d) posiadaczem gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Opracowano na podstawie: 

[1] Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
[2] Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984 nr 52 poz. 268)

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2016 r.

3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 38248

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Michał Piątek

Michał Piątek

Ekspert Portalu Pszczelarskiego

Pszczelarz, właściciel serwisu www.pogodnypiatek.pl, w którym prowadzi blog pszczelarski i zamieszcza nakręcone przez siebie filmy. Jeden z autorów dwumiesięcznika „Pasieka”, organizator konferencji pszczelarskich, wykładowca.

Współdziałanie pszczelarzy w zakresie promocji i sprzedaży

IV Konferencja KD Pszczółka - podsumowanie wydarzenia

Targi Sadowniczo-Warzywnicze Hort-Technika z panelem pszczelarskim - relacja

Magdalena

Magdalena

Autorka przepisów kulinarnych i bloga nadpaleniskiem.blogspot.com

Dorastając w babcinej kuchni, nauczyłam się, że najlepsza kuchnia to polska kuchnia i to ją uwielbiam najbardziej. "Chwilowo" udomowiona mama na pełen etat, chwytająca życie za rogi, nie bojąca się wyzwań w żadnej sferze. Z pasji: kucharka i smakoszka, z wykształcenia: geograf.

Bananowe chipsy z miodem

Wigilijne łazanki na bogato

Tartaletki na słodko z bananami i czekoladą

Martyna Walerowicz

Martyna Walerowicz

Autorka tekstów

Dziennikarz. Ukończyła studia ogrodnicze, na których zajmowała się pszczelarstwem i owadami zapylającymi.

Royalaktyna a rozwój matki pszczelej

Pszczoła na kofeinie i miód kawowy

Konopie indyjskie i ich wpływ na pszczoły