Portal Pszczelarski

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie dział specjalny produkcji rolnej działalność rolnicza podatek rolny

Sprzedając miód z pasieki składającej się z kilkunastu lub kilkudziesięciu uli (maksymalnie do 80) nasuwa się pytanie: czy jest to działalność rolnicza i w jaki sposób ją opodatkować - podatkiem rolnym czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 

SPIS TREŚCI:
1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Opodatkowanie podatkiem rolnym
3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

 

1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Działalność rolnicza jest działalnością polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (…) zgodnie z art. 2 ust. 2 updof.[1] Jednak przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1]).

Posiadanie pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich jest zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej (o tym szerzej można przeczytać w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich – formy opodatkowania). Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży miodu w pasiece do 80 rodzin są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej, jednak nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Powyższe stanowisko potwierdza Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 9 września 2005 r. (US.III-415/21/130/05), w której uznał, że: "(…) sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1] oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych, nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, w jakim miejscu następuje sprzedaż nieprzetworzonego (naturalnego) miodu".

2. Opodatkowanie podatkiem rolnym 
Podatkiem rolnym są opodatkowane grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1 upr[2]).

Podatnicy podatku rolnego są zobowiązani do składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Istotne jest, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntu. 

A kto jest podatnikiem? Osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nie posiadająca osobowości prawnej, która jest (art. 3 ust.1 upr[2]):
a) właścicielem gruntu,
b) posiadaczem samoistnym gruntu,
c) użytkownikiem wieczystym gruntu,
d) posiadaczem gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Opracowano na podstawie: 

[1] Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
[2] Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984 nr 52 poz. 268)

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2016 r.

3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 30329

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Centrum Apiterapii ApiBałt

Centrum Apiterapii ApiBałt

Bałtów 8, 27-423 Bałtów (na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego) Telefon: +48 530-747-744 E-mail: biuro@apibalt.pl

Mini SPA w Bałtowie

Tadeusz Kaczkowski

Tadeusz Kaczkowski

Autor artykułów

Urodziłem się na Podolu. Jestem synem pszczelarza. Prowadzę własną pasiekę od 60 lat.

Trutowienie matek pszczelich

Paulina Jamrozik

Paulina Jamrozik

Autorka tekstów oraz właścicielka Medis-online.pl

Założycielka Gabinetu Dietetycznego MEDIS. Na co dzień pomaga trwale zmienić nawyki żywieniowe swoim pacjentom. Pokazuje jak pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej, poprawić samopoczucie, samoocenę, a przede wszystkim zdrowie.

Domowy sposób na wzmocnienie odporności

Malgorzata Radziszewska

Malgorzata Radziszewska

Autorka przepisów kulinarnych

Blogerka kulinarna (amku.blogspot.com), która uwielbia kuchenne eksperymenty. Z zawodu: tester aplikacji. Na co dzień: mama. W wolnych chwilach robi zdjęcia i zajmuje się promowaniem fotografii mobilnej działając w ramach Grupy Mobilni (grupamobilni.pl).

Sałatka z kalafiora z miodem

Kukurydziane bułeczki z miodem

Pierogi z kaszą jaglaną, jabłkami i miodem