Portal Pszczelarski

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie dział specjalny produkcji rolnej działalność rolnicza podatek rolny

Sprzedając miód z pasieki składającej się z kilkunastu lub kilkudziesięciu uli (maksymalnie do 80) nasuwa się pytanie: czy jest to działalność rolnicza i w jaki sposób ją opodatkować - podatkiem rolnym czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 

SPIS TREŚCI:
1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Opodatkowanie podatkiem rolnym
3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

 

1. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Działalność rolnicza jest działalnością polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (…) zgodnie z art. 2 ust. 2 updof.[1] Jednak przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1]).

Posiadanie pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich jest zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej (o tym szerzej można przeczytać w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich – formy opodatkowania). Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży miodu w pasiece do 80 rodzin są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej, jednak nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Powyższe stanowisko potwierdza Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 9 września 2005 r. (US.III-415/21/130/05), w której uznał, że: "(…) sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 updof[1] oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych, nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, w jakim miejscu następuje sprzedaż nieprzetworzonego (naturalnego) miodu".

2. Opodatkowanie podatkiem rolnym 
Podatkiem rolnym są opodatkowane grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1 upr[2]).

Podatnicy podatku rolnego są zobowiązani do składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Istotne jest, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntu. 

A kto jest podatnikiem? Osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nie posiadająca osobowości prawnej, która jest (art. 3 ust.1 upr[2]):
a) właścicielem gruntu,
b) posiadaczem samoistnym gruntu,
c) użytkownikiem wieczystym gruntu,
d) posiadaczem gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Opracowano na podstawie: 

[1] Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
[2] Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984 nr 52 poz. 268)

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2016 r.

3. Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich - artykuły powiązane

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 27849

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.