Portal Pszczelarski

Pszczelarz a faktura VAT RR

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie pszczelarz faktura VAT RR

Dokonując transakcji kupna-sprzedaży dokument sprzedaży zasadniczo wystawia sprzedawca. Jeżeli pszczelarz jest rolnikiem ryczałtowym, wszelkie obowiązki spadają na nabywcę miodu, lecz tylko takiego, który może wystawić fakturę VAT RR.

 

SPIS TREŚCI:
1. Faktura VAT RR - co to jest oraz czemu i komu ma służyć?
2. Co powinna zawierać faktura VAT RR?
3. Faktura VAT RR - Kto i kiedy ma obowiązek jej wystawienia?
4. Pszczelarz a faktura VAT RR - artykuły powiązane

 

1. Faktura VAT RR - co to jest oraz czemu i komu ma służyć? 
Faktura VAT RR jest dokumentem, na podstawie którego dokonuje się rozliczenia nabycia produktu rolnego od rolnika ryczałtowanego. Kto jest rolnikiem ryczałtowym? Jest to rolnik, który sprzedaje produkty rolne, w tym wypadku miód, pochodzący z własnej działalności rolniczej, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.[1]

Ustawodawca chciał ułatwić prowadzenie działalności rolniczej, dlatego przygotował szczególne procedury dla rolników ryczałtowych. Po pierwsze pszczelarz, który dokonuje sprzedaży miodu, pochodzącego z własnej działalności rolniczej został zwolniony z podatku VAT.[2] Po drugie, rolnik ryczałtowy, został zwolniony z obowiązku:
- wystawiania faktur,
- prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu,
- składania co miesiąc deklaracji rozliczeniowej VAT-7,
- dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT na druku VAT-R.[3]

2. Co powinna zawierać faktura VAT RR?
Obowiązkowe elementy faktury precyzują przepisy podatkowe, które określają, że powinna ona zostać oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:[4]
- imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
- numer NIP lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
- numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
- datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
- nazwę nabytego produktu;
- jednostkę miary i ilość nabytych produktów oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
- cenę jednostkową nabytego produktu bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
- wartość nabytych produktów bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
- stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku (do 31.12.2016 r. stawka wynosi 7%);
- kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
- wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
- kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
- czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

Sprzedawca musi również umieścić, na fakturze lub na oddzielnym dokumencie, następującą informację: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług." 

Istotna jest również kwestia, że zapłata należności za miód, obejmuje również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (7% od ceny produktu), która musi wpłynąć na rachunek bankowy pszczelarza w ciągu 14 dni od dnia zakupu (chyba, że została zawarta umowa określająca dłuższy termin płatności). 

Źródło przed modyfikacją: www.druki.gofin.pl/pobierz,619,faktura-vat-rr-przyklad-wypelnienia.html

3. Faktura VAT RR - Kto i kiedy ma obowiązek jej wystawienia? 
Sprzedawca miodu został zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, musi ją zatem wystawić strona kupująca. Jednak nie każdy kupujący został do tego uprawniony. Fakturę VAT RR może wystawić tylko przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Należy się zawsze upewnić, czy nabywca posiada taki status.

Jeżeli strony mają pewność, że spełniły konieczne kryteria, wówczas nabywca wystawia fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Może to zrobić z datą dokonania zakupu, nie później jednak niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.[5] Oryginał faktury nabywca przekazuje sprzedawcy, który jest zobowiązany do jej przechowywania przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. 

Reasumując, jeżeli sprzedawca miodu jest rolnikiem ryczałtowym, a nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas transakcję kupna-sprzedaży rozlicza się na podstawie faktury VAT RR, przy czym wszelkich obowiązków dokonuje strona kupująca. 

Opracowano na podstawie:
[1] art. 2 ust. 19 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[2] art. 43 ust. 1 pkt 3 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[3] art. 117 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[4] art. 116 ust. 2 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[5] art.106i ust.1 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)

Stan prawny zgodny na dzień: 16.06.2016 r.

4. Pszczelarz a faktura VAT RR - artykuły powiązane 

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 23504

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-06-16 07:56:11

Ale dziwna praktyka, że to kupujący wystawia fakturę, a nie sprzedający :o

michal-trabka 2016-06-17 16:25:14

Mnie w tekście brakuje informacji, że nabywca aby mógł odliczyć sobie podatek VAT musi dokonać zapłaty za towar. Jeżeli tego nie uczyni, nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Poza tym artykuł na mój poziom wiedzy jest adekwatny do rzeczywistości.

Renkom 2019-06-11 13:37:17

jeżeli chodzi o fakturę rr to osobiście korzystam do jej wystawiania z programu do faktur rr. Jest to bardzo pomocny program i łatwy w użyciu  Współpracują z portalem:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

Partner serwisu

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie realizowany jest projekt ekologiczny "Pszczoły Lubię". Projekt jest laureatem konkursu grantowego "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorkami projektu są Elżbieta Piotrak i Magdalena Palińska.

Pszczoły Lubię. Cz. 2.

Pszczoły Lubię. Cz. 1.

Grzegorz Belica

Grzegorz Belica

Autor tekstów oraz Koordynator Fab Lab Łódź

Fab Lab Łódź to organizacja propagująca idee zrób to sam, samowystarczalności i rozwoju umiejętności praktycznych. Jednym z elementów jaki rozwijają jest edukacja w zakresie hodowli pszczół i roli jaką pełnią w naturze i gospodarce człowieka.

Warsztaty pszczelarskie w Fab Lab Łódź - relacja z wydarzenia

III edycja warsztatów: Sami robimy ul wielkopolski

Warsztat: Sami robimy ul wielkopolski

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia

Partner serwisu

Organizacja pozarządowa założona w 1994 roku. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Konkurs grantowy - Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Wyniki konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom II

Wyniki konkursu grantowego - z Kujawskim pomagamy pszczołom

Agata Kurzajak

Agata Kurzajak

Autorka przepisów kulinarnych i bloga ziarenkapieprzu.com.pl

Ukończyła filologię polską i podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego na UAM w Poznaniu. Doradca zawodowy i trener. Jej największą pasją jest gotowanie. Uwielbia łączyć różne smaki i odkrywać nowe przyprawy. Miłośniczka zwierząt, filmów dokumentalnych oraz herbaty z miodem i cytryną.

Skrzydełka z miodem i chili

Koktajl arbuzowo-truskawkowy z miodem

Wiosenna sałata ze szpinakiem i winegretem czosnkowo-miodowym