Portal Pszczelarski

Polityka prywatności

Celem polityki prywatności jest pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy oraz w jakim celu i do czego je wykorzystujemy. Informacje te są bardzo istotne, dlatego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem w sposób szczegółowy.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest: Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe, ul. Graniczna 505, 32-095 Narama

Podmiotami, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych są Zaufani Partnerzy:

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom badawczym, itd., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Na podstawie obowiązującego prawa, Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, np. organom ścigania, w razie zgłoszenia przez uprawniony organ żądania z odpowiednią podstawą prawną. W niektórych przypadkach Twoje dane mogą być przekazywane także do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub będzie to uwarunkowane inną podstawą prawną. Informacje w tym temacie znajdziesz w ramach poszczególnych usług.

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzamy je zgodnie z prawem i nie poddajemy dalszemy przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane zbierane są wyłącznie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług serwisu PortalPszczelarski.pl, dzięki którym udostępniamy Ci np. możliwość kontaktu np. w ramach formularzy kontaktowych; jak również dane, które pozostawiasz w trakcie poruszania się po usługach niniejszego serwisu (czyli te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies). Zakres przetwarzanych danych może różnić się w poszczególnych usługach serwisu. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w regulaminie lub nocie informacyjnej powiązanymi z daną usługą.

Administrator nie przetwarza danych z kategorii danych szczególnych. Jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Twoje dane nie są udostępniane przez Administratora żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się:

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jak długo będą przetwarzane?

Cel 1. Wykonanie umowy na linii Administrator - Użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa tychże usług.

Podstawą prawną powyższego celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia danej umowy między Tobą a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie wtedy, kiedy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Cel 2. Pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora (tzw. marketing własny) oraz dopasowania treści serwisu, aplikacji i funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć.

Podstawą prawną powyższego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Cel 3. Marketing, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych, dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (tzw. marketing cudzy).

Podstawą prawną powyższego celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda.

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, który jest określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

Administrator informuje, że korzysta z usług Google Analytics i Google Adsense i informuje, zgodnie z polityką Google Inc., że dane są zbierane w celu "śledzenia" Użytkowników, zaś czas przechowywania danych został ustalony jako niewygasający automatycznie.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz, uniemożliwi ich świadczenie.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzanie na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje danę są przetwarzanie na podstawie zgody lub w ramach danych niezbędnych do świadczenia danej usługi możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadajacym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, które dane kontaktowe wskazano powyżej.

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z Użytkownikiem urządzenia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowych oraz unikalny numer. Identyfikacja Użytkownika oraz ustalanie tożsamości Użytkownika na podstawie plików cookies nie jest możliwa.

Serwis internetowy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala serwisowy na dostęp wyłącznie do tych plików cookies, które zostały umieszczone przez ten serwis internetowy, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Pliki cookies nie mają również żadnego wpływu na oprogramowanie i sprzęt oraz kojarzone są wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Uwzględniając czas życia cookies i innych podobnych technologii, zasadniczo stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Uwzględniając cel jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

W celu zapewnienia wygody Użytkownika w serwisie używamy technologii Local Storage (LS). Działa ona na zasadach zbliżonych do plików cookies. Ma jednak inne właściwości. Stanowi wydzieloną część pamięci przeglądarki internetowej, służącą przechowywaniu danych zapisanych przez serwis. Dane te, w odróżnieniu od plików cookies, nie są wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po jej zamknięciu. Nie mają również określonego czasu ważności. W niniejszym serwisie nie są wykorzysywane w celu identyfikowania Użytkowników, ani ich śledzenia, a wyłącznie dla wygody i celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Technologia Local Storage pozwala na zapamiętanie ustawień czy danych na temat rekomendowanych wpisów. 

Zamieszczanie plików cookies i profilowanie

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies i innych technologii (w tym m.in. sygnałów nawigacyjnych w sieci internetowej, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych) są Zaufani Partnerzy. Z racji tego, że reklamy i sygnały nawigacyjne muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie, tak jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny. Oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na urządzeniu Użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach internetowym mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty, celów niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem oraz w przypadkach wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator może stosować profilowanie. Przez profilowanie rozumie się formę przetwarzania, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki internetowej

Przeglądarka internetowa, jako oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, w tym niniejszego serwisu, domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies oraz innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może dokonać tych zmian, jednak ich niedokonanie oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz że będzie możliwy do nich dostęp. Z poziomu przeglądarki internetowej możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych istnieje możliwość m.in.:

Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może wpłynąć na niektóre fukcjonalności dostępne w niniejszym serwisie.

Kompletne informacje na temat ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć:

Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć m.in. na: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Wtyczki Społecznościowe

W serwisie zastosowano wtyczki społecznościowe.

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami Użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

Porady dotyczące bezpieczeństwa

  1. Wyloguj się zawsze po zakończeniu korzystania z serwisu.
  2. Dane, które podajesz przy rejestracji zna tylko Administrator i Ty. Nie udostępniaj ich.
  3. Zachowaj ostrożność w kontaktach z innymi osobami, zwłaszcza tymi, które proszą się o podanie danych osobowych. Upewnij się, że wiesz kto pyta Cię o dane osobowe i do czego są jej/jemu potrzebne.


  Współpracują z portalem:

Renata Gasek

Renata Gasek

Autorka tekstów

Entuzjastka szeroko pojętego rękodzieła, autorka prac zamieszczonych na blogu Kocie robótki (https://kocieprace.blogspot.com/)

Pirografia (sztuka malowania ogniem) w pszczelarstwie

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Podział miodów pitnych

Arboretum Inspiruje

Arboretum Inspiruje

Partner serwisu

Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W tym roku działania projektowe skupiają się wokół pszczół. Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagam pszczołom”. Więcej na Facebook'u: Arboretum-Inspiruje

Kolorowanka o pszczołach dziełem gimnazjalistek

Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom

Arboretum Inspiruje podczas Święta Pszczół

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Działanie antyoksydacyjne (aktywność antybakteryjna) miodu

Kontrola jakości miodu

Skład miodu